Sloop Bomenwijk ondanks uitstel provincie Z-H behandeling bezwaarschrift

Aad van Doeveren had 21 januari bezwaar aangetekend bij de provincie Zuid Holland tegen hun ontheffing om de huizenblokken met ooievaars nestlocaties te slopen.

Het bezwaar zou vandaag 29 april in een digitale hoorzitting behandeld worden:

Maar vandaag kwam de brief binnen dat zelfs de digitale hoorzitting 6 weken is uitgesteld.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Maar de sloop gaat gewoon door. Dit is een triest voorbeeld dat het recht van de burger om volgens de wettelijk vastgestelde procedures ergens tegen in bezwaar te gaan uiteindelijk weinig zin heeft.

Ooievaarsstel aan de Wilgenlaan.

De hele provinciale bezwaarprocedure tegen het vernielen van ooievaarsnesten in de Bomenwijk is een wassen neus. Over zes weken ligt alles al plat en zal de bezwaarschriften commissie vaststellen dat er ‘geen belang’ meer is bij het bezwaar daar de sloop al geschiedt is.

En in de nieuwe Omgevingswet hoeft de sloper enkel een sloopmelding te doen bij de gemeente. Er is geen sloopvergunning meer nodig. En zo wordt het buurtbewoners onmogelijk gemaakt om invloed uit te oefenen op de sloop van oude gebouwen ten behoeve van nieuwe bouwplannen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Tegenkrachten worden met kluitje het riet in gestuurd door de Provincie Zuid Holland en de gemeente Delft. De ooievaars zullen verjaagd worden uit de Bomenwijk. Verdomd jammer weer.

Jan Peter de Wit

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Referendum als het uitkomt

referendumStadsbelangen heeft het positieve advies van de referendumkamer overgenomen en voor het inleidend referendumvoorstel gestemd.  Op basis van het advies stelde de burgemeester de raad voor om het inleidend verzoek in te willigen en over te gaan tot de volgende stap in de referendumprocedure.

Hoewel je vraagtekens kunt en misschien wel moet zetten over hoe dit inleidend verzoek tot stand is gekomen, een vooropgezette actie door een aantal raadsleden en indieners die zich hiervoor laten gebruiken, stelt de referendumkamer dat het inleidend verzoek formeel aan de referendumverordening voldoet.

Het college heeft richting referendumkamer onder andere aangegeven, dat de vereiste spoed zich verzet tegen het houden van een referendum. De referendumkamer concludeerde dat de juistheid van deze stelling niet onomstotelijk bleek uit de informatie waarover de referendumkamer beschikte. Ook  het college kon ons daarvan in de gemeenteraadsvergadering niet overtuigen.

De coalitiefracties wezen op het verificatieonderzoek van Ernst & Young. Daaruit zou die spoedeisendheid moeten blijken. Maar de vertraging die in dat onderzoek werd genoemd, had te maken met een mogelijke vertraging als Het Nieuwe Kantoor niet zou worden gebouwd. Dat had geen enkele relatie met een eventuele vertraging tot het houden van een referendum. Dat is ook niet onderzocht.

Voor Stadsbelangen gold ook een principieel punt. De inwoners van Delft hebben het recht om gebruik te mogen maken van het instrument referendum op basis van de huidige verordening. Het kan niet zo zijn dat de politiek de inwoners dat recht ontneemt op het moment dat het hen niet uitkomt. Dat is precies wat D66 en Groen Links, op papier grote voorstanders van het referendum, lieten zien evenals de overige coalitiepartijen. Er werd van alles uit de kast gehaald om het advies van de referendumkamer onderuit te halen.

Stadsbelangen vindt dat niet terecht. Of het verstandig is om aan inwoners te vragen zich te verdiepen in de enorme hoeveelheid aan informatie en cijfers om tot een afgewogen oordeel te komen, is een andere vraag. Daarom adviseerden wij onze inwoners bij dit onderwerp na te denken over de vraag of het handig is gebruik te maken van dat recht als een positief besluit zou worden genomen over het inleidend referendumverzoek. Een vrijblijvend advies van onze kant, waarbij het verder aan de inwoners is om hier wel of niets mee te doen.

Dat leidde tot voorspelbare reacties van vooral die partijen (D66, Groen Links en de PvdA) die het instrument referendum heel belangrijk vinden, maar als het er op aan komt de inwoners het recht van het referendum ontnemen. Feit is dat Stadsbelangen dat niet heeft gedaan.  

Wel vindt Stadsbelangen dat op korte termijn de referendumverordening aangepast moet worden. Het instrument is bedoeld voor de inwoners van onze stad en niet voor raadsleden die hun zin niet krijgen. Daarnaast zou een evaluatie over deze casus met de referendumkamer zeer wenselijk zijn.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Gemeenteraad wil onafhankelijk onderzoek

Het regionale lobbybureau West-Holland Foreign Investment Agency dat  buitenlandse bedrijven naar onder andere Delft probeert te krijgen is negatief in het nieuws gekomen.   

Het bureau zou onjuiste informatie in haar jaarverslagen hebben verstrekt  van de resultaten die het bedrijf zou hebben behaald. Delft heeft in 2004  € 90.000,– subsidie verstrekt aan het WFIA.  Het is daarom noodzakelijk dat deze kwestie wordt onderzocht door middel van een onafhankelijk onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een dergelijk  onderzoek aangekondigd, maar hierover moet de Haagse gemeenteraad nog  een definitief besluit nemen.   

Het college heeft aangekondigd zich te willen aansluiten bij dit onderzoek en  eerst de resultaten hiervan te willen afwachten alvorens met een reactie  te  komen. De Delftse gemeenteraad heeft op initiatief van de SP een eigen  motie  aangenomen. Stadsbelangen heeft deze motie mede ondertekend. In deze motie draagt de Delftse gemeenteraad het college op een  onafhankelijk  onderzoek te doen dan wel zich aan te sluiten bij het Haagse onderzoek,  mits  deze niet wordt geleid of uitgevoerd door de bestuursvoorzitter van het  WFIA en tevens wethouder in Den Haag of een andere betrokkene bij het WFIA.   

Stadsbelangen wil weten wat de echte effecten en resultaten zijn geweest voor onze stad. Onze inwoners hebben daar recht op. Deze kwestie zal  zeker nog een vervolg krijgen en het is terecht dat de gemeenteraad  hierover een eigen signaal heeft afgegeven aan het college. Fractie Stadsbelangen