Betrekken inwoners naam Stadspartij!

Als je onze inwoners wilt betrekken bij de lokale politiek moet je in de praktijk laten zien dat je dat daadwerkelijk meent en doet. Zo ook bij de keuze van een nieuwe naam waaronder de Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft in 2022 mee gaan doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Delft. Wij vinden dat de nieuwe naam duidelijk moet maken wat je bent en waar je voor staat. Wij zijn er voor iedereen in onze stad, staan voor eerlijke lokale politiek en het moet voor iedereen duidelijk zijn. Het betrekken van onze inwoners staat hierbij voorop. Wij leggen vier keuzemogelijkheden voor aan onze inwoners. Reageren kan via: nieuwestadspartij@gmail.com of via de poll op deze site.

Stadspartij Delft
Je maakt in één keer duidelijk wat je bent.

Delftse Stadspartij
Hetzelfde als bij Stadspartij Delft, maar dan met iets meer nadruk op het Delftse karakter.

Hart voor Delft
Delfts blauw! Een verwijzing naar het blauwe Delftse hart.

Har(d)t voor Delft
Wij maken ons hard voor de stad en doen dat met ons hart.
Meer lezen

Poll: Invoeren hondenbelasting ja of nee!

Het college is voornemens in 2017 om hondenbelasting in te voeren. Dat moet dan € 200.000,– opleveren. Destijds werd de hondenbelasting afgeschaft omdat de kosten om deze belasting uit te voeren hoger waren dan de inkomsten. Recentelijk gaf minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan dat het moeilijk te verklaren is, dat diverse gemeenten nog steeds hondenbelasting hebben. Volkomen uit de tijd. Daarom onze vraag of u vindt dat Delft in 2017 de hondenbelasting moet invoeren.

Meer lezen