Het college is voornemens in 2017 om hondenbelasting in te voeren. Dat moet dan € 200.000,– opleveren. Destijds werd de hondenbelasting afgeschaft omdat de kosten om deze belasting uit te voeren hoger waren dan de inkomsten. Recentelijk gaf minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan dat het moeilijk te verklaren is, dat diverse gemeenten nog steeds hondenbelasting hebben. Volkomen uit de tijd. Daarom onze vraag of u vindt dat Delft in 2017 de hondenbelasting moet invoeren.

Op onze poll over de vraag of het eindrapport grote projecten een vervolg moet krijgen om bestuurders, raadsleden, ambtenaren en derden onder ede te verhoren, was 55% voorstander van het horen onder ede. 42% vond dit niet nodig en 3% had geen mening. Dank voor uw reacties.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het al dan niet invoeren van de hondenbelasting.

Fractie Stadsbelangen Delft