Algemene Beschouwingen Coalitie akkoord

Algemene Beschouwingen coalitieakkoord uitgesproken door Bram Stoop, fractievoorzitter Hart voor Delft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 15 juni 2022.

Voorzitter,

In onze bijdrage zal ik namens Hart voor Delft aandacht besteden aan:

  1. de uitslag van de verkiezingen
  2. het formatieproces
  3. het coalitieakkoord
  1. Uitslag verkiezingen

Als van de huidige 5 partijen, 3 partijen kiezers verloren hebben en 4 partijen alleen door een restzetel aan het aantal zetels zijn gekomen en de grootste winnaar wordt gepasseerd, is dat niet de kloof tussen burger en politiek verkleinen. Overigens had Groen Links als grootste verliezer slechts 89 stemmen meer dan onze partij. Toch wel knap dat je als grootste verliezer het voor elkaar krijgt om een Groen Links formateur te realiseren. Zegt dat wellicht iets over de onmacht van de winnaar STIP?

Voorzitter de kloof tussen de politiek en de burger is groot en daar maken deze coalitiepartijen zich terecht zorgen over. Ook wij maken ons er zorgen over. Te meer omdat onze fractie vindt dat de coalitie partijen degenen zijn die deze kloof ook nog eens vergroot hebben door het vertoonde gedrag in de afgelopen weken.

Weet u onze slogan nog tijdens de verkiezingen ‘TIJD VOOR VERANDERING’?  Ja voorzitter, dat is wat we serieus wilden. Maar helaas het tegendeel blijkt waar. En kijk nu, daar zit het nieuwe college dat bestaat uit 4 blanke vrouwen en een blanke man! We hebben zowaar een eigen Anton Heijboer in ons midden. Is dit college een afspiegeling van de Delftse samenleving? Nee toch?

Voorzitter, wij hadden een wethouder kandidaat met zeer veel ervaring. Een kleurrijke kandidate, zowel letterlijk als figuurlijk, want wij wilden echt voor verandering gaan voor onze stad Delft. Dit is ook zichtbaar in onze kieslijst, welke echt een afspiegeling is van de Delftse samenleving. Kortom we waren er klaar voor.

Nu komen binnenkort natuurlijk de discussies op gang over hoe de Delftenaren toch betrokken gaan worden bij de politiek. Ik verzoek de coalitiepartijen vriendelijk maar toch dringend ons even met rust te laten met betrekking tot dit onderwerp. De reden is:

Het lukt je nu eenmaal niet dat als je als collegepartijen zegt dat je zaken wilt veranderen en zelf vooral hetzelfde wilt blijven doen.

Dit hebben ze helaas de afgelopen weken pijnlijk laten merken. Hart voor Delft zal de komende vier jaar zich inspannen de bewoners in Delft aan ons te binden. Dit is de enige manier om te voorkomen dat dit in 2026 nogmaals gebeurt. Wij waren tevreden met de verkiezingsuitslag, maar niet tevreden met het vervolg. Dit doet totaal geen recht aan de uitslag.

Formatieproces
Het hele proces rond de formatie was één grote theatershow, waarbij de uitkomst al voor 90% vaststond. Alleen bleef de vraag over of men wel of niet wilde doorgaan met de VVD. De ‘Guldemond’ aflevering sloeg helemaal nergens op. Een bühne show, waarbij wij 45 minuten mochten opdraven en alleen mochten praten over wat Guldemond ter sprake wilde brengen te weten: 4 onderwerpen waar al vast stond dat deze collegepartijen elkaar hierin zouden vinden. Tijdens dit gesprek hebben we ook aangegeven dat wij een prima wethouder kandidaat hadden. Wel wilden wij wachten met bekend maken van de naam tot de uitnodiging voor het vervolggesprek.

Dit vervolg kwam er dus niet. Wat wel kwam was een korte bijeenkomst met een zo min mogelijke uitleg over de bevindingen van de heer Guldenmond en waar elke partij één vraag mocht stellen. Daar deelde heer Guldenmond zijn advies dat de partijen, STIP, D66, Groen Links, PvdA en ChristenUnie doorgingen naar de 2e ronde. Deze combinatie zou recht doen aan de verkiezingsuitslag. Heer Guldenmond sloeg hierbij de plank volkomen mis zo is onze mening. Een gedeelte van de kiezers heeft duidelijk Hart voor Delft als grote winnaar van de verkiezingen aangewezen en wilde een lokaal geluid in het college en zeker niet de ChristenUnie, die stemmen heeft verloren en nu als splinter mag mee zweren in de nieuwe coalitie.

Toen heer Guldemond zijn advies bekend maakte heb ik gelijk aangegeven dat hij de knuppel in het hoenderhok gooide. Dat Hart voor Delft van de 45 stembureaus bij 19 de grootste waren interesseerde hem dus niet en zoals nu blijkt, de coalitie partijen die hun mond vol hebben over samenwerking helaas ook niet.

Een formateur werd aangesteld vanuit Groen Links, die wij tot op de dag van vandaag alleen van naam kennen. Ik moet u zeggen ik heb deze naam uit mijn geheugen gewist. Dit doe ik met mensen die op niet respectvolle manier met mij en/of mijn gewaardeerde collega’s omgaan. Nog niet eens heeft de formateur zich voorgesteld en zij heeft totaal geen interesse getoond in ons. Dit heeft mijn fractie als zeer onaangenaam ervaren. Alsof Hart voor Delft en achterban niet bestond.

We vroegen ons af of heer Guldemond ook het advies heeft gegeven een formateur bij Groen Links te halen. Komt over als voor je verantwoordelijkheid weglopen van STIP. Voor de kiezers van STIP zal dit ook een verrassing zijn geweest maar die kiezers zijn er over 4 jaar in de meeste gevallen niet meer. Zij zijn klaar met de studie en uit Delft vertrokken. Zo werkt het nu eenmaal met tijdelijke bewoners.  Nu is het zo dat de grootste verliezer ineens toch de grootste winnaar is geworden.

Coalitieakkoord
Samen werken aan Delft is de titel van dit akkoord. Wellicht moet hierbij gevoegd worden: ‘samenwerken wanneer het ons uitkomt’. Want dit is helaas wat deze coalitiepartijen de laatste tijd hebben laten zien en nu weer willen.

Hart voor Delft heeft de afgelopen collegeperiode serieus willen samen werken en meende serieus genomen te worden. Serieus worden we wel door de Delftenaren genomen, die op ons gestemd hebben. Dus mocht de vraag in u opkomen: ‘staat daar een gefrustreerde fractievoorzitter, dan is het antwoord ‘nee’. Want het gaat niet om de coalitie partijen die ons negeren, het gaat om de Delftenaar.

Voorzitter, het coalitieakkoord is vooral links akkoord geworden op hoofdlijnen zonder concrete invulling. Wij zien dit coalitieakkoord als een evaluatie op eigen handelen waarin klip en klaar staat wat ze er afgelopen 20 jaar van gebakken hebben en niet meer dan dat. Duidelijk is dat Delft er slecht voor staat zowel op financieel als op sociaal gebied. Hart voor Delft had een korter coalitieakkoord beter gevonden. Beter had geweest als er had gestaan: ‘we gaan verder zoals we in het herstelplan hebben afgesproken’. Hart voor Delft heeft hier ook voor gestemd vorig jaar. CU overigens niet, wat toch eigenlijk apart is nu ze in coalitie zijn gestapt.

Financiën
Wat dit akkoord financieel voor onze inwoners gaat betekenen in de toekomst, is nog onduidelijk. Onze fractie vreest het ergste. Immers, nu al wordt bijvoorbeeld bij het zoeken naar extra financiële middelen aangekondigd ‘dat kan door externe inkomsten te verhogen’. Wij lezen dat als alvast een verborgen aangekondigde lastenverzwaring voor onze inwoners. Dit akkoord geeft aan bereid te zijn de stadsschuld verantwoord te laten toenemen. Typisch onverantwoord links en wat is in vredesnaam verantwoord? Wij zien op termijn alweer niet sluitende begrotingen aankomen, waardoor Delft mogelijk weer onder toezicht zal worden geplaatst door de provincie. Delft is nog steeds één van de duurste gemeenten van ons land door vooral het linkse beleid in de afgelopen 20 jaar in onze stad

Duurzaam en Klimaat
De torenhoge ambities op het gebied van een duurzame stad en klimaatneutraal zijn gemakkelijk beschreven op papier, kosten enorm veel geld, wat Delft niet heeft, en zijn dus vooral onrealistisch. Iedereen weet dat dit het geval is en ongetwijfeld zullen straks weer allerlei argumenten worden verzonnen om te verklaren waarom deze onrealistische geldverslindende ambities niet gehaald zijn. Hart voor Delft vindt zeker dat het nodig is om aandacht te hebben voor een duurzame stad en klimaatneutraal beleid. Maar wel met realistische en vooral betaalbare ambities. Hoe mooi zou het zijn als je vanuit dat vertrekpunt zelfs meer zou kunnen bereiken. Dan pas scoor je.

Woningen
Voor wat betreft de woonruimte lezen wij dat dit college weer duizenden extra studenten woningen wil gaan realiseren. Hoe? Of moeten we straks constateren dat verkamering, een grote wens van STIP, weer wordt toegestaan? Dat blijft onduidelijk in dit akkoord. Bovendien moet Delft een halt toeroepen aan uitbreiding van studentenwoningen in Delft. Er moet toch eens een moment komen dat ook de rek van groei van studenten haar eindpunt heeft bereikt. Wat onze fractie betreft is dat eindpunt bereikt. Als er dan toch nog meer studentenwoningen gerealiseerd moeten worden, dan is er maar één optie en dat is alleen nog op de campus van de TU en zeker niet in de wijken in Delft, die sowieso al veel studentenoverlast ervaren. Over deze overlast lezen we overigens niets over in coalitieakkoord. Er is ruimte op de Campus genoeg en als je ruimte voor een asielzoekerscentrum hebt dan is dat er ook voor studentenhuisvesting wat ons betreft.

Weten wat er in de wijken speelt
Mooi dat over dit onderwerp het nodige staat beschreven in dit akkoord. Maar feit is dat, vooral de partijen Groen Links, PvdA, STIP en D66, die al vanaf 1998 aan de macht zijn in onze stad, kennelijk nu pas tot de conclusie komen dat zij onvoldoende weten wat zich in de wijken afspeelt. Wat hebben deze partijen hier dan de afgelopen 20 jaar aan gedaan? Opvallend ook dat in het coalitieakkoord staat dat er minimaal nog eens 10 jaar nodig is voor de wijk buitenhof.

Ik heb het al vaker gezegd: ‘als je de problemen zelf hebt veroorzaakt en daar in ieder geval mede verantwoordelijk voor bent, ben je dan nog wel de aangewezen partij om de problemen in onze stad op te lossen? Vorig jaar werd onze motie om het welzijnswerk te evalueren afgeschoten en zie wat de problemen zijn die men samen op wil lossen maar dan wellicht vanuit het eigen referentiekader. Er is geen woord te vinden over buurthuizen en wijkcentra, dit terwijl er vóór de verkiezingen voor de bühne ineens een initiatiefvoorstel werd gelanceerd over de wijkcentra. Een show waar wij overigens niet aan meegedaan hebben. 

Voorzitter, dan nog iets over de mobiliteit. Goed dat er aandacht is voor fietsers en voetgangers en ja, ook onze fractie is geen tegenstander van uitbreiding van het autoluw gebied. Voorwaarde is wel, dat autoverkeer mogelijk blijft evenals voldoende autoparkeerplaatsen. Wij weten dat met name Groen Links liever het paard en wagen weer wil terug hebben, 80 jaar terug in de tijd, maar voor heel veel inwoners blijft het hebben van een auto een onderdeel van hun leefbaarheid. En auto’s worden steeds beter ontwikkeld waardoor de CO2 uitstoot veel en veel minder gaat worden. Typisch een links gedachtengoedje om in het akkoord te schrijven, dat Delft tegen de plannen van verbreding van de A4 is. Dat Groen Links daarop tegen is, wil niet zeggen dat heel Delft daar op tegen is. Bovendien herinneren we ons het rapport Deetman, waarin de aanbeveling stond om de bereikbaarheid van Delft, ook per auto, aanzienlijk te verbeteren.

Prinsenhof
Voorzitter, kort nog een opmerking over de plannen van het Prinsenhof beschreven in het akkoord. We herkennen hierin een bekende tactiek om toch meer geld te gaan uitgeven dan de gemeenteraad via onze motie heeft besloten. Wij trappen niet in deze trucs en houden vast aan het besluit dat de vorige gemeenteraad hieromtrent heeft genomen.

Voorzitter, tot slot
Wij zien dit coalitieakkoord dus als een evaluatie op eigen handelen waarin klip en klaar staat wat men er afgelopen 20 jaar van gebakken heeft en niet meer dan dat. Over de echte problemen in de stad lezen we weinig en voor oplossingen vraagt men hulp onder andere aan Hart voor Delft. Dat lijkt ons gezien, de door mij eerdergenoemde onvrede die bij ons heerst heel lastig omdat net zoals vele inwoners van Delft, wij het vertrouwen kwijt zijn in dit clubje eensgezinde politici.

Dan nu even ondanks alles, hoe ik dan toch een blij mens kan zijn als fractievoorzitter van Hart voor Delft? Wij hebben, met dank aan dit college, een behoorlijk aantal nieuwe leden en om ons heen, een groep bekwame mensen die ons de komende vier jaar gaan ondersteunen. Allen met dezelfde ideeën en dezelfde visie voor Delft.  De toekomstige college partijen weten als geen ander hoe dat voelt als je gedreven, visionaire mensen om je heen hebt. Ik zou zeggen sluit je aan.

Verder zullen wij uw voorstellen en plannen op inhoud beoordelen en niet op herkomst. Kritisch en constructief!

Wij wensen het college sterkte en wijsheid toe!

Delftse inwoners worden wakker!

Het nieuwe mobiliteitsplan, de doordruk parkeertransitie en het gesprek met de stad is een grote mislukking geworden. Van de zogenaamde participatie is dan ook niets terecht gekomen. Voor D66 wethouder Martina Huijsmans is participatie van onze inwoners alleen van belang als de uitkomst daarvan is wat zij wil. Dat geldt niet alleen voor D66 in onze stad, maar zeker ook voor de andere coalitiepartijen, zoals Groen Links, STIP en PvdA. En de VVD-fractie moet al helemaal niets hebben van de inbreng van onze inwoners. Ook het door wethouder Huijsmans aangekondigde gesprek met de stad (bij Top Delft) bleek een grote mislukking te zijn.
Meer lezen

College de weg kwijt in zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)?

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 5 mei 2009
Betreft : zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd)

Geacht college,

Vandaag ontvingen wij een afschrift van een brief aan uw college, dd. 4 mei 2009 (zie bijlage), van het Buurtcomité Indische Buurt inzake de kwestie Ceram-Boeroe (De Smaragd). De inhoud van deze brief baart ons zorgen. Graag wil onze fractie een inhoudelijke reactie van het college hebben op genoemde brief.

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft Aad Meuleman

Bijlage: brief Buurtcomité Indische Buurt, dd. 4 mei 2009 Buurtcomité Indische Buurt College van Burgemeester en Wethouders Delft p/a Dr. Ir. R. Koop Postbus 53 Ambonstraat 1 2600 AB Delft 2612 BL DelfT Datum: 04 mei 2009 Onderwerp: zaak Ceram-Boeroe (De Smaragd) Geacht College, Met verontwaardiging en stijgende verbazing ontvingen wij uw brief van 6 april 2009, registratienummer 953718, met als onderwerp “hernieuwde beslissing op bezwaar bouwplan De Smaragd”. Ruim een jaar geleden, op 16 april 2008, heeft de rechtbank ’s-Gravenhage uitspraak gedaan in de zaak van het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) tegen uw College. Het door het BIB ingestelde beroep wordt in die uitspraak gegrond verklaard en uw College wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Tevens heeft de rechtbank bepaald dat u het door het BIB betaalde griffierecht, te weten € 285,-, diende te vergoeden. Het heeft blijkbaar ruim een jaar moeten duren voor u een dergelijk besluit heeft kunnen nemen. Normaliter is daar een periode van 6 weken voldoende voor. Dat u hier een jaar over doet is ongehoord en voor het BIB onacceptabel. Het getuigt van ernstige minachting door uw bestuur van mede-inwoners van deze stad. U vermeldt dat “deze aangelegenheid geruime tijd in de vergetelheid is geraakt” en u biedt vervolgens uw welgemeende excuses aan. Deze excuses zijn onacceptabel en aanvaarden wij dan ook niet. De excuses zijn volledig misplaatst aangezien het BIB u keer op keer aan deze zaak herinnerd heeft, te weten op 23 mei 2008 (per brief), op 25 juni 2008 (per email), op 2 juli 2008 (telefonisch), op 13 september 2008 (per brief), op 24 oktober 2008 (wederom per brief), in januari 2009 (via de Nationale Ombudsman) en tenslotte hebben wij op 26 februari 2009 een afspraak op het spreekuur van de burgermeester gemaakt. Die afspraak werd door u niet nagekomen en onze vertegenwoordiger moest onverrichter zake huiswaarts keren. Dit hebben wij als zeer onbeleefd en onprofessioneel ervaren. Pas nadat het BIB over de gang van zaken geklaagd had, werd er door u actie ondernomen. En vervolgens heeft het nog 6 weken geduurd voor er een brief lag. En dit is niet de eerste keer. Zoals u in het chronologische overzicht in de bijlage kunt lezen loopt deze zaak al vanaf 2003 (!) en bent u al drie keer door de rechter teruggefloten wegens ondeugdelijke besluitvorming. De eerste keer had u tweeëneenhalve maand nodig voor een nieuw besluit, de tweede keer drieëneenhalve maand en nu zelfs ruim een jaar! Maar wat overigens nog erger is: die brief van 6 april jl. geeft nog steeds geen gehoor aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Uw brief vermeldt een nieuw besluit op basis van een uitspraakvan de Raad van State van 14 maart 2007. Maar op die, overigens ook door het BIB gewonnen, hogerberoepszaak had u al een nieuw besluit genomen, en wel op 25 juni 2007. U bent blijkbaar de rechtszaak van 2008 (gevoerd tegen dit besluit van 25 juni 2007 en door het BIB gewonnen) volledig vergeten!? En u hebt twee keer een nieuw besluit genomen op dezelfde rechterlijke uitspraak!? Dit is niet alleen amateuristisch, het is een vorm van misleiding waardoor u de belangen van de burgers minacht. Er ligt momenteel namelijk nog steeds geen voor beroep vatbaar besluit. U ontneemt het BIB, als burgers en inwoners van uw gemeente, de mogelijkheid op te komen voor onze belangen en van de daarvoor bedoelde wettelijke rechtsmiddelen gebruik te maken. Er zijn onvoldoende waarborgen in acht genomen om een omklede rechtsgang te kunnen volgen. Ronduit schandalig is het verder dat bij de uitspraak van 16 april 2008 u ook werd opgedragen het door het BIB betaalde griffierecht terug te betalen. Een termijn van 30 dagen is hiervoor gebruikelijk. Het geld werd echter pas, na vele keren aandringen van onze kant, ook ruim een jaar na de beslissing van de rechtbank, uiteindelijk op 24 april 2009 terugbetaald. En nog zonder wettelijke rente ook. Hoe is het mogelijk dat u en uw ambtenaren zoveel steken laten vallen, zo slordig te werk gaan en uw ingezetenen zo slecht behandelen? Overigens staan in de brief, voor wat betreft de inhoudelijke kwestie, verschillende onwaarheden en onjuiste weergaven van de feiten. Zo vermeldt de brief dat er in de Indische Buurt nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblematiek rondom het bouwplan Ceram-Boeroe. Dit is echter pertinent onjuist, zoals uw ambtenaren van het vakteam mobiliteit kunnen bevestigen. Ook heeft u het over nachttellingen uit 2007. Daar heeft u nooit eerder melding van gemaakt en deze zijn ook niet bekend bij ons. Gelet op het bovenstaande eisen wij van u dat u per ommegaande een nieuw voor beroep vatbaar besluit neemt dat gehoor geeft aan de uitspraak van de rechtbank van 16 april 2008. Dit nieuwe besluit zal moeten bevatten een erkenning van de opeenstapeling van de door u in deze zaak gemaakte fouten alsmede een oplossing van het door u gecreëerde parkeerprobleem rondom De Smaragd. Deze oplossing zal dienen te bestaan uit het aanleggen van 39 (nu ontbrekende) nieuwe parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. Verdere trainering van deze zaak door met allerlei feitelijke onjuistheden, vergezochte argumenten en onleesbare ambtelijke zinsconstructies te komen, zal door ons niet geaccepteerd worden. Indien u een dergelijk besluit niet tijdig neemt stellen wij u hierbij reeds in kennis van ons voornemen om over te gaan tot het instellen van een beroep inhoudende de eis ex art. 8.73 AWB van vergoeding van de schade die de omwonenden van De Smaragd lijden en al geleden hebben ten gevolge van de toegenomen parkeerdruk vanwege het willens en wetens niet aanleggen van de wettelijke hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein, alsmede de eis ex art. 7.15 en 7.28 AWB van vergoeding van de geleden schade van de door het BIB in al die jaren gemaakte kosten van inspraak, bezwaar en beroep. Hoogachtend, Namens het Buurtcomité Indische Buurt (BIB) Dr. Ir. R. Koop Ir. Drs. R. Kunz Ir. R. Maks Ir. A. van Straalen CC. Gemeenteraad van Delft Pers Nationale Ombudsman Vice-President van de Raad van State