Bewoners voelen zich geïntimideerd

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders   
Delft, 12 maart 2008   
Betreft : contacten tussen bewoners en medewerkers gemeente Delft   

Geacht college,   

In het AD van 12 maart 2008 staat een artikel over hoe enkele bewoners de contacten hebben ervaren met medewerkers van de gemeente Delft. Zo zouden bedoelde bewoners het gevoel hebben te worden geïntimideerd. Het artikel beschrijft een tweetal situaties, waarbij aan de kant van de gemeente bewoners onder druk zouden worden gezet om vooral te stoppen zaken in de publiciteit te brengen. Deze signalen staan overigens niet op  zichzelf.   

In verband hiermee heeft onze fractie de volgende vragen.    1. Onze fractie wil van het college weten of de beschreven situaties waar  zijn. Het gaat hier om contacten tussen bewoners en medewerkers van de gemeente Delft over een situatie met betrekking tot het kappen van  bomen aan de Papsouwselaan. Daarnaast gaat het over een situatie dat er kritische artikelen van bewoners inzake aangelegenheden in de wijk  (in deze situatie TU Noord) niet in een wijkkrant gepubliceerd zouden mogen worden.  2. Indien de beschreven situaties volledig dan wel gedeeltelijk waar zijn, welke  maatregelen neemt u dan om herhaling te voorkomen?   

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.   

Met vriendelijke groeten, 
namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman