Schriftelijke vragen kades

oude_delft_autovrij (2)Afgelopen dagen werden wij via de media geconfronteerd met de berichtgeving rondom de staat van historische kades in ons land. Hierbij werd ook Delft genoemd. Onze fractie hecht veel waarde aan onze historische stad, de veiligheid van onze inwoners en aan noodzakelijk onderhoud.

Aan : het college van Burgemeester en wethouders
Delft, 29 december 2013
Betreft : Delftse kades

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen dagen werden wij via de media geconfronteerd met de berichtgeving rondom de staat van historische kades in ons land. Hierbij werd ook Delft genoemd. Dat leverde voor onze stad het volgende beeld op:
– 3 slechte kades
– 85 matige kades
– 1 redelijke kade
– 122 goede kades

Onze fractie hecht veel waarde aan onze historische stad, de veiligheid van onze inwoners en aan noodzakelijk onderhoud. Graag willen wij van u een reactie op onderstaande vragen.

1. Zijn de genoemde cijfers over de kades in onze stad, zoals gemeld in de media juist?
2. Zo ja, welke maatregelen denkt het college te nemen om in ieder geval de 3 slechte en 85 matige kades te herstellen dan wel te vernieuwen en binnen welke termijn?
3. Hoe staat het met de veiligheid voor het verkeer en omwonenden met betrekking tot deze kades?

Daarnaast vragen wij u onze fractie en de gemeenteraad te informeren over welke kades het gaat. Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Delft ‘verwelkomt’ gasten!

markt2 (1024x768)Onze markt! De gezelligste huiskamer van Delft. Zo liep ik op zondagmiddag rond 12.30 uur vanaf het Oude Delft richting Brabantse Turfmarkt. Jazzweekend! Even kijken en luisteren naar de Delftse bigband Let’s Swing. 

Op de markt aangekomen, wist ik niet wat ik zag. Eén grote bende. Wat een ‘geweldig visitekaartje’ voor de vele toeristen en jazzliefhebbers. Ik stel me zo voor dat de toeristen thuis hun verhalen vertellen. Hoe geweldig Delft wel was en wat een ontzettende bende zij aantroffen op de markt. 

Het is onvoorstelbaar dat de gemeente hier niets aan doet. Gewoon, als er in het weekend evenementen zijn, zowel zaterdag- als zondagochtend even de markt en de binnenstad schoonvegen. Natuurlijk begrijp ik dat in een tijd van bezuinigingen op de centen moet worden gelet, maar een historische gore binnenstad nodigt niet uit om als bezoeker van onze stad nog eens terug te komen. 

Ook andere fracties in de raad hebben hier al vaker iets over gezegd. Het wordt tijd dat het college en de coalitiepartijen inzien, dat dit echt niet kan. Zo kun je onze gasten in Delft niet verwelkomen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman