oude_delft_autovrij (2)Afgelopen dagen werden wij via de media geconfronteerd met de berichtgeving rondom de staat van historische kades in ons land. Hierbij werd ook Delft genoemd. Onze fractie hecht veel waarde aan onze historische stad, de veiligheid van onze inwoners en aan noodzakelijk onderhoud.

Aan : het college van Burgemeester en wethouders
Delft, 29 december 2013
Betreft : Delftse kades

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Afgelopen dagen werden wij via de media geconfronteerd met de berichtgeving rondom de staat van historische kades in ons land. Hierbij werd ook Delft genoemd. Dat leverde voor onze stad het volgende beeld op:
– 3 slechte kades
– 85 matige kades
– 1 redelijke kade
– 122 goede kades

Onze fractie hecht veel waarde aan onze historische stad, de veiligheid van onze inwoners en aan noodzakelijk onderhoud. Graag willen wij van u een reactie op onderstaande vragen.

1. Zijn de genoemde cijfers over de kades in onze stad, zoals gemeld in de media juist?
2. Zo ja, welke maatregelen denkt het college te nemen om in ieder geval de 3 slechte en 85 matige kades te herstellen dan wel te vernieuwen en binnen welke termijn?
3. Hoe staat het met de veiligheid voor het verkeer en omwonenden met betrekking tot deze kades?

Daarnaast vragen wij u onze fractie en de gemeenteraad te informeren over welke kades het gaat. Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman