In de laatste extra vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op 16 juni jl. werd door een inspreker gezegd dat er 27 miljoen euro van het spoorzonebudget naar Parkeren Delft is overgemaakt om bewoners van schil C (parkeergebied C) gratis in de
Prinsenhofgarage te laten parkeren. Stadsbelangen Delft is benieuwd of dit waar is en wil graag opheldering hierover.

Stadsbelangen Delft heeft hiervoor aan het College de volgende vragen met betrekking tot de 27 miljoen euro vanuit de kas van Spoorzone naar de kas Parkeren Delft.

Inspreker in de vergadering van 16 juni jl.:

“Het is bekend geworden dat de voormalige top ambtenaar, toen zij de spoorzone in haar portefeuille had, een bedrag van 27 miljoen euro geschonken heeft uit het spoorbudget van de spoorzone aan Parking Delft ten behoeve van de gratis parkeermogelijkheid in de Prinsenhof garage voor buurtbewoners in schil C”.

Dit punt van de inspreker werd in de commissievergadering niet door wethouder Huijsmans beantwoord.

Om te voorkomen dat de beantwoording op dit punt over het hoofd wordt gezien bij het agendapunt Parkeertransitie dat 30 juni as. in een extra commissievergadering Ruimte en Verkeer wordt behandeld, stelt Stadsbelangen Delft deze vragen nu alvast schriftelijk aan het College:

‘Stadsbelangen Delft vraagt de wethouder te onderzoeken of de informatie van de inspreker juist is en zo ja, wat er bij Parking Delft met dit geld is gebeurd.

‘Als de informatie klopt, waarom is deze geste door Parking Delft tot op heden niet uitgevoerd’?

Stadsbelangen Delft ziet de antwoorden vóór de vergadering van 30 juni as., waar het onderwerp Parkeertransitie op de agenda staat, met belangstelling tegemoet.

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning