https://www.instagram.com/p/CAnCinBBHyH/?utm_source=ig_web_copy_link

Wat technische vragen voor de aanstaande donderdag de Corona bespreking aan burgemeester Marja Van Bijsterveldt 

Was voor deze herdenkingsbijeenkomst zaterdag (Zie HIER op Regio15.nl) een vergunning aangevraagd c.q. verleend? Zo nee waarom niet?

Zo ja kan ik een kopie krijgen van de verleende vergunning inclusief voorwaarden?

Omstanders hebben gezien dat er Politie aanwezig was? Waarom heeft de politie niet ingegrepen omdat op grote schaal de 1,5 m regel overtreden werd?

Iedereen doet de grootste moeite om geen brandhaard voor Corona te zijn. Hier waren ook oudere leden bij aanwezig? 

Bent u het met mij eens dat mensen die een bekeuring wegens overtreding van het groepsverbod zich gediscrimineerd voelen ten opzichte van het Studenten Corps? 

Met vriendelijke groet Groep Stoelinga / Hart voor Delft