Om input te krijgen voor een nieuwe hoogbouwvisie heeft de gemeente – in samenwerking met de City Deal Kennis Maken Delft – studenten van De Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft uitgenodigd mee te denken. Zij gingen twee volle dagen op 4 en 5 juni 2021 – van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat – aan de slag met vragen als: hoe kunnen we met hoogbouw een meerwaarde leveren, aan de buurt, wijk en stad? Hoe kunnen we ‘woonverdichting’ combineren met een hoge levensstandaard? Hoe behouden we de menselijke maat bij hoogbouw? En hoe kunnen we rekening houden met de lessen die we in deze coronatijd hebben geleerd over wonen, werken en samenleven?

In het juryrapport zijn de ontwerpen beoordeeld door een jury van drie gemeenteraadsleden van Delft, die op persoonlijke titel hun mening hebben gegeven als betrokken Delftenaar. Coby de Koning (Hart voor Delft) is gepensioneerd en voormalig ambtenaar van de burgerlijke stand. Bert van der Woerd (Christenunie) is system engineer en heeft heel lang geleden bouwkunde gestudeerd. Sivan Maruf (D66) studeert zelf bouwkunde aan de TU na zijn Hogeschool bouwkunde te hebben afgerond.

23 juni 2021 was de prijsuitreiking:

De eerste prijs ging naar ‘Place TU be you’, van groep 3. De tweede prijs ging naar ‘plan Verbinden met Hoogte’, van groep 5 en De derde prijs ging naar ‘ Delfts Groen’, van groep 1 Een eer volle vermelding van de Stadsbouwmeester ging naar ‘plan Circulair Delft’, ban groep 6

Zie voor meer informatie: https://studentenonderzoekindelft.nl/2021/06/14/hoogbouw/ Hier is het gehele jury rapport te lezen:

Jan Peter de Wit