Wie in Delft via ons nieuwe station Delft binnenkomt of via lijn 1 uitstapt bij de binnenstad, loopt over het algemeen via de Phoenixstraat en de Binnenwatersloot de binnenstad in. Op de hoek van de Binnenwatersloot en Phoenixstraat loop je tegen het hoekpand aan (zie foto). Dit pand was altijd een mooi pand om te zien. Zoals het er nu uitziet, dan hoef je er niet lang na te denken om te beseffen dat dit geen reclame is voor onze binnenstad en dus ontoelaatbaar.

Een pand dat dichtgespijkerd is met hekken eromheen, omdat de deuren open zijn en je er zo naar binnen kan, is geen fraai gezicht en entree voor onze oude binnenstad van Delft. Hoe zit het in Delft met onderhoudsplicht en wat doet de gemeente Delft hieraan?

De fractie Hart voor Delft had al een aantal keren signalen van mensen ontvangen, die zich hieraan storen en terecht. Vanmorgen ben ik er een kijkje gaan nemen en werd gelijk aangesproken door mensen, die het een schande vinden dat er met dit verpauperde pand, want dat is het, niets gebeurt. We zijn benieuwd wat de gemeente hieraan doet, want het nog langer in deze staat laten, is wat ons betreft ondenkbaar. Als dit de rode loper naar de binnenstad moet worden dan moet wat ons betreft de eigenaar aangeschreven worden door de gemeente Delft.

Hart voor Delft gaat hier mee verder en zijn reuze benieuwd of de gemeente Delft al actie heeft ondernomen richting de eigenaar. We zullen hierover schriftelijke vragen gaan stellen aan het college. Zie onderstaand.

Bram Stoop

Aan : het college van Burgemeester en Wethouders
Van : fractie Hart voor Delft

Delft, 29 april 2021

Betreft : achterstallig onderhoud pand hoek Phoenixstraat/Binnenwatersloot

Geacht college,

Onze fractie heeft afgelopen maanden diverse klachten ontvangen van inwoners uit onze stad over de zeer slechte staat waarin het pand op de hoek van de Phoenixstraat, Binnenwatersloot verkeert. Het pand is omgeven door hekken en is dichtgespijkerd voor zover dat mogelijk is. Wij vinden dit een onacceptabele situatie waar zo snel mogelijk iets aan gedaan moet worden.

De Binnenwatersloot is vanaf het station de ingang naar onze prachtige oude binnenstad en als de ingang er zo uitziet, doet dat onze stad geen goed. Wij hebben een aantal vragen voor het college van B&W.

  1. Bent u op de hoogte  over de slechte  situatie waarin dit pand verkeerd en zo ja, heeft u  de eigenaar hierover al aangeschreven en gewezen op zijn of haar verantwoordelijkheid? Zo ja wat is hiervan het resultaat? Zo nee waarom niet?
  2. Wat voor middelen heeft de gemeente Delft eventueel  nog meer om de eigenaar zo nodig te dwingen iets aan deze ongewenste situatie te doen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Hart voor Delft
Bram Stoop