Simpel oplossen

Op 8 april jl. stond bij het Delfts kwartiertje de overlast van studenten en een horecagelegenheid in de Wippolder op de agenda. Het CDA en OD hadden dit onderwerp ter bespreking gevraagd. Nog steeds blijkt er sprake te zijn van overlast als gevolg van verkamering. In 2018 heb ik nog een motie ingediend om de verkamering in de Wippolder tegen te gaan. Deze motie werd toen weggewuifd door de coalitiepartijen. Na drie jaar is er niets veranderd en is het zover gekomen, dat bewoners met gezinnen weggaan uit de Wippolder en andere gezinnen, die er nog wonen worden, gek worden van de overlast van studenten in hun straat als gevolg van de vele verkamerde woningen.

Daarnaast zouden er problemen zijn met de snackbar in de Frederik Hendrikstraat. Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft kwam met allerlei ongefundeerde beschuldigingen zonder feiten richting de ondernemer. Kennelijk heeft mevrouw Gaal er lol in om onrust in een wijk te veroorzaken zonder een echte oplossing te bieden. Zeer herkenbaar! Zij zag als oplossing om de snackbar vanaf 20.00 uur te sluiten.

Dit was reden om dit onderwerp in een beeldvormende commissie sociaal domein te bespreken en de bewoners aan het woord te laten. Ook om te horen wat er allemaal aan de hand is in hun wijk. Deze beeldvormende commissie vond plaats op 1 juni jl.

De commissieleden konden  vragen stellen aan de bewoners. Schokkend was te horen wat deze mensen de afgelopen jaren hebben meegemaakt aan overlast van studenten. Ondanks diverse klachten bij de gemeente werd er niets mee gedaan. De afvaardiging van bewoners hebben uitgebreid hun verhaal verteld.

Aan einde van vergadering bleek onverwachts de eigenaar van de snackbar ingelogd te zijn en nam het woord, omdat hij de ongefundeerde beschuldigingen niet meer kon aanhoren. De eigenaar van de snackbar was erg boos vanwege het feit over wat er allemaal over hem werd gezegd door het CDA en OD. Hij vroeg zich af of dit gebruikelijk was zonder hoor en wederhoor.

Ik heb later deze week eerst de snackbar eigenaar gebeld, die zelf ook in de Wippolder woont. Nog steeds was hij boos. Hij gaf aan dat hij nog niet zo lang uitbater is van de snackbar en zich dus totaal niet herkende in wat over zijn zaak werd gezegd, zoals witwassen van geld en handel in drugs. Deze verhalen leidden tot veel schade, omdat ook raadsleden deze zonder blikken of blozen versterken of verificatie het verhaal overnemen.

Tijdens ons gesprek vroeg ik mij af of hij bereid was om met de mensen, die hadden ingesproken, in gesprek te gaan. Dat wilde hij graag, want dan kon hij zijn verhaal kwijt en samen met de insprekers tot een oplossing komen.

Vervolgens heb ik de  insprekers gebeld en hen dat voorgelegd. Ze hadden ook contact met de wijkagent, omdat er ook angst bij hen was. De insprekers wilden ook wel in gesprek. En zo is er een gesprek tot stand gekomen tussen de insprekers en eigenaar van de snackbar. Hierbij ook veel dank aan de betreffende wijkagent die bij het gesprek aanwezig was.

Na het gesprek heb ik nog met beide partijen contact gehad en ze zijn opgelucht dat er nu een gesprek heeft plaatsgevonden en de angst tegen snackbareigenaar is hierdoor weggenomen. De bewoners hebben hun verhaal met de snackbareigenaar gedeeld en andersom is dat ook gebeurd.

Hart voor Delft zit er pragmatisch in. Als je iemand geen kans geeft, heeft deze ook geen kans en dat geldt in dit geval voor zowel de bewoners als de snackbareigenaar. Wij wensen hen veel succes bij het vervolg. Zo help je als raadslid onze inwoners en los je problemen op in plaats van ongefundeerde beschuldigingen te uiten. Dat zou je van raadsleden toch niet verwachten. In ieder geval zijn de bewoners nu met snackbareigenaar in gesprek en zo los je problemen op.

Bram Stoop

Een reactie

  1. Jullie spreken over ongefundeerde uitspraken richting de ondernemer, maar jullie slikken alles wat zomaar wordt gezegd over de studenten. Ga anders ook eens een gesprek faciliteren tussen alle bewoners. Praat mét de studenten in plaats van over ze…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *