De kookclub in de Wippolder, die gemiddeld voor ruim 30 kwetsbare ouderen kookt, had afgelopen week een probleem met het vervoer. Dit betreft het vervoer voor het halen en brengen van de ouderen naar de kookclub in de Wippolder. Normaal gesproken worden deze ouderen opgehaald door de BUDD-bus van Delft voor Elkaar. Dat gaat prima. Een paar ritjes door de wijken en de ouderen zitten aan tafel. Nu was het zo dat op 8 november jl. door omstandigheden de Autobus niet kon rijden, wat zelden voor komt. Dat kan natuurlijk gebeuren.

Dit is toen aan de ouderen gemeld en men verzocht hen om voor eigen vervoer te zorgen. Als ouderen denk je dan in de meeste gevallen natuurlijk aan de Regiotaxi. Een aantal ouderen hadden het voor elkaar om zelf vervoer te regelen. Toen het woord regiotaxi viel waren er al reacties: O, dan komen we nooit op tijd. Deze mensen hadden dus helaas gelijk want ze kregen al een telefoontje dat het vervoer vertraagd was met een uur. Flexibel als de vrijwilligers, die de maaltijden verzeorgen zijn, werd het eten probleemloos een uur later geregeld. Later bleek, dat twee ouderen simpelweg niet opgehaald waren.

Na het eten zou de regiotaxi om 19.15 uur weer komen om de mensen op te halen. Om 20.30 uur kwam de Regiotaxi, die een vrouw mee nam. Een andere vrouwm die in dezelfde straat woont, mocht niet mee worden genomen, want ze stond niet op de lijst. Hoe krom kan het zijn? De vrijwilligers hebben toen de kousen van deze vrouw uitgetrokken, omdat thuiszorg op dat tijdstip niet meer kwam. Uiteindelijk heeft een familielid de vrouw om 21.00 uur opgehaald en thuis gebracht.

Niet alleen wordt hier duidelijk hoe belangrijk en functioneel de BUDD-bus van Delft voor Elkaar is, maar ook hoe slecht de Regiotaxi functioneert. Hart voor Delft gaat hier maar weer eens navraag over doen bij de wethouder, want dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Wij hopen dat de ouderen nog lang van de vertrouwde BUDD-bus gebruik kunnen blijven maken, want deze is van grote waarde, zo blijkt ook nu weer. Eerder dit jaar hebben we vragen over de voortzetting van de BUDD-bus gesteld aan de wethouder en eind van dit jaar zou duidelijkheid hierover komen van Delft voor Elkaar en de wethouder. https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/hart-voor-delft-wil-dat-de-budd-bus-rijden/   U zult wel begrijpen dat we dit blijven volgen. Maar wat de Regiotaxi betreft is dit voor ons nu een extra aandachtspunt. Al was het maar dat bij ons regelmatig klachten binnen komen.

Hart voor Delft
Bram Stoop