Op 23 februari jl. hebben een aantal vrijwilligers, die betrokken zijn bij de BUDD bus, ook wel ‘uitjes bus’ genoemd ingesproken bij de commissie Sociaal Domein en Werk (SDW). De vrijwilligers waren bang voor het voortbestaan van de BUDD-bus waar ruim 70 ouderen gebruik van maken. Zij spraken hun verontrusting uit dat Delft voor Elkaar geen voldoende geld had om deze bus te onderhouden en aan de dagelijkse lasten te blijven voldoen. Tegen mij vertelde de vrijwilligers dat de manager van Delft voor Elkaar had gezegd dat ook de gemeente dit niet wilde financieren. Vervolgens heb ik deze vraag direct neergelegd bij de aanwezige wethouder Joelle Gooijer. Ze gaf toen aan dat zij in gesprek zou gaan met Delft voor Elkaar over de BUD bus, maar nu nog niets kon zeggen.

Op  18 april jl., anderhalve maand verder dus, stond er een verontrustend artikel op de website van Omroep Delft waarin stond dat de toekomst van de BUDD-bus onzeker is, terwijl deze bus voor veel ouderen de enige manier is om uit huis te komen. De ouderen gebruiken de bus voor uitjes maar ook om boodschappen te doen. De ‘uitjes bus’ wordt gerund door vrijwilligers en voor de brandstof wordt een bijdrage aan de ouderen gevraagd. De uitjes die worden gedaan, zien de ouderen als hoogtepunt van de week. Dat mag, wat ons betreft, de ouderen niet worden ontnomen.

Voor mij reden om namens Hart voor Delft de BUDD-bus nogmaals op de agenda te laten zetten bij de commissie Sociaal Domein tijdens het Delfts Kwartiertje. Deze commissie vond donderdag 11 mei jl. plaats. In dit geval, wegens afwezigheid van wethouder Gooijer, deed wethouder Schrederhof het woord. De stand van zaken blijkt te zijn dat er inmiddels inderdaad gesprekken plaatsvinden en dat we binnen aantal weken een brief van de wethouder krijgen. Ik vind het een heel vreemde zaak dat dit alles zo lang moet duren, terwijl de vrijwilligers in spanning zitten of de BUDD bus, die nu nog maximaal tot december kan blijven rijden. Deze mensen verdienen duidelijkheid.

De manager van Delft voor elkaar vertelde mij dat het eventueel jaarlijks om een bedrag van tussen de € 5000,00 en € 8.000,00 gaat om de BUDD bus rijdende te houden. De vraag is of de gemeente Delft hier borg voor wil staan. Er wordt dus geen structurele subsidie gevraagd, maar een borgstelling. De bus is nog in prima staat en kan nog minimaal 3 jaar mee, zo zegt de garage waar de bus in onderhoud is. Wat  betreft de borgstelling is het niet zo dat dit bedrag jaarlijks opgaat, want het kan ook zijn dat het de helft betreft als er verder geen kosten zijn aan de bus.

Hart voor Delft beseft de grote meerwaarde van deze bus. Dit soort activiteiten waarderen wij zeer en moeten we koesteren. Dit is dan ook de reden dat wij gezegd hebben dat we de brief van de wethouder afwachten en wellicht met een motie komen om deze zeer belangrijke activiteit te behouden voor onze ouderen. De motie zal dan ingediend worden tijdens de raadsvergadering van 15 juni as. De eerste reacties lijken erop dat de motie wel gesteund gaat worden. We zijn trots op onze vrijwilligers en zuinig op onze ouderen. Blijf de vrijwilligers en ouderen, die samen optrekken, koesteren want dat verdienen ze ook. Hart voor Delft heeft ook bij de Algemene Beschouwingen gezegd dat we geld uitsluitend uit moeten geven op basis van urgentie en  prioriteit. De BUDD-bus, vrijwilligers en ouderen zijn wat ons betreft prioriteit. Dat moge duidelijk zijn. Nu de brief van het college afwachten. Wordt vervolgd.

Bram Stoop
fractie Hart voor Delft