In het artikel in het AD van 16 juli 2021 maakt Thijs de Jongh zich sterk voor de studenten in onze stad. Zo schrijft hij dat een groot deel van de studenten in onze stad niet verantwoordelijk zijn voor de ‘studentenoverlast’ en 65% van onze studenten een steentje bijdraagt aan vrijwilligerswerk. Dat is positief en moeten wij koesteren. Goed dat hij daar aandacht voor vraagt. De goedwillende studenten komen dus én naar Delft om netjes te studeren aan de Technische Universiteit én zij zijn verder actief met allerlei vrijwilligerswerk. Top!

Dat neemt niet weg dat ook een deel van de studenten zich niet gedraagt in onze stad en zich nergens wat van aantrekken (kots en urineren op straat,  glasscherven van kapot gegooide drankflessen, keiharde muziek tot diep in de morgen, gebonk en gebral en de vele corona- en/of drugsfeestjes). Zie het artikel in het AD van 30 maart 2021.

Deze vorm van studentenoverlast kom je tegen in de wijken Wippolder, Westerkwartier, Olofsbuurt, Indische Buurt en ook in het Tanthof. Zouden deze groep studenten, die voor overlast zorgen, dit van huis uit hebben meegekregen? Om zich te misdragen in een woonwijk, waarin ouderen wonen, werkende bewoners en kleine kinderen. Deze groep studenten maken de oude wijken onleefbaar. Gezinnen proberen massaal de oude wijken te ontvluchten. Dan kan toch niet de bedoeling zijn?

Bij de afdeling woonoverlast van de gemeente zijn dagelijks twee ambtenaren aan het werk om iets te doen aan de overlast. Ook de politie heeft de handen vol aan het voorkomen van overlast, maar er zijn te weinig mensen om snel iets te kunnen doen aan de vele overlastmeldingen. Ook is de gemeente Delft volop in gesprek met de Technische Universiteit en de vele studentenverengingen om het onderwerp op de agenda te zetten.

De vele gesprekken, die buurtbewoners, bureau woonoverlast van de gemeente Delft en de politie hebben gehad, lijken nu weinig effect te hebben gehad op deze groep studenten. Moeten wij deze groep studenten dan massaal de toegang ontzeggen tot de Technische Universiteit, de gemeentegrens overzetten als ongewenst student of aan een verplichte training laten deelnemen in een opvoedingsinstituut? Wij zijn benieuwd hoe Thijs het probleem van overlast gevende studenten op wil lossen.

Let wel: ik heb geen hekel aan studenten. Met een aantal studenten kan ik het heel goed vinden en organiseer zelfs activiteiten met hen. Maar ik heb gewoon niets met studenten die er een zooitje van maken.

Harry van Adrichem