In de nasleep van de beleidskeuzes onder Rutte 2, zijn de publieke verzorgingstehuizen gesloten onder het mom van het stimuleren van langer thuis wonen voor senioren.

Ironisch genoeg heeft deze beslissing geleid tot een toename van de problemen. Het blijkt soms onverantwoord dat ouderen nog op zichzelf wonen, gezien het gebrek aan alternatieve voorzieningen en de beperkingen van thuiszorg, die bovendien met personeelstekorten kampt en kostbaar is.

De afschaffing van bejaardentehuizen was in feite een bezuinigingsmaatregel, waarop nog steeds kritiek rust, omdat er nu een aanzienlijk hiaat is ontstaan tussen thuiswonen en het verpleegtehuis. Mensen bevinden zich nu in een situatie, waarin ze nergens naartoe kunnen en daardoor worden gedwongen langer thuis te blijven wonen.

Dit heeft geresulteerd in een groeiende groep ouderen die zich eenzaam voelt en minder actief is. Thuis wonen is op zichzelf goed, maar de balans is zoek. De vergrijzing neemt toe, waardoor de zorgvraag complexer wordt, maar er is een schaarste aan zorgmedewerkers en een afname van mantelzorgers.

Een bijkomend groot probleem is dat de, vaak te grote woningen, bezet blijven voor gezinnen, starters en jongeren. Doorstroming is bijna onmogelijk, aangezien senioren nergens anders heen kunnen. Hierdoor worden starters en gezinnen gedwongen Delft te verlaten om in buurgemeenten te gaan wonen.

Er is dringend behoefte aan hervorming van de ouderenzorg. Er moet een tussenvorm worden gecreëerd, vergelijkbaar met het ‘bejaardentehuis’ van vroeger, maar met moderne voorzieningen. Denk aan kleine appartementen met gemeenschappelijke ruimtes voor sociaal contact en ontspanning. Het moet een tussenstap zijn, zoals waarvoor het bejaardentehuis vroeger diende.

Namens Hart voor Delft heb ik op 9 november 2023 een motie ingediend, waarin het college werd opgeroepen om initiatieven te ontwikkelen in samenspraak met ouderenbonden in Delft, om te voorzien in de behoefte aan faciliteiten tussen thuis en verpleegtehuis. Helaas werd er niet geluisterd en werd de motie werd verworpen.

Een duidelijk signaal dat verandering nodig is en dat het tijd is om de ouderenzorg in Delft te heroverwegen. Ik zal namens Hart voor Delft hiervoor blijven strijden en zal dit opnieuw ter sprake brengen in de raad, zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Sylvia Grobben
Fractie Hart voor Delft