De komende weken wil het bestuur van Hart voor Delft de eerste tien kandidaten van onze kandidatenlijst in willekeurige volgorde aan u voorstellen. De definitieve kandidatenlijst wordt later deze maand gepubliceerd.
Bestuur Hart voor Delft

Wie ben ik?
Hart voor Delft is de partij waarvan ik lid ben en als gemeenteraadslid heb mogen vertegenwoordigen in deze raadsperiode. Hierdoor heb ik mij mogen en kunnen inzetten voor Delft en onze inwoners. Dat wil ik ook de volgende raadsperiode blijven doen. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor onder andere Hospice Delft, de Zonnebloem en ben ik betrokken bij mijn wijk Olofsbuurt/Westerkwartier.

Waarom ben ik kandidaat voor Hart van Delft?
Het lokale geluid, gericht op onze stad en haar inwoners spreekt mij enorm aan. Hart voor Delft is een partij die midden in onze Delftse samenleving staat en weet wat er leeft onder onze inwoners.

Wat wil ik bereiken voor Delft?

Voor de komende periode wil ik voor Hart voor Delft opnieuw in de raad aan het werk en mij inzetten dat buurthuizen meer open zijn voor de wijkbewoners en zij daar ook meer zeggenschap krijgen. Belangrijk vind ik dat de wijkagent een open spreekuur gaat houden in het buurthuis.

Ik wil ervoor zorgen dat ‘van het gas af’ betaalbaar blijft voor onze inwoners en dat zij meer betrokken worden bij plannen van de gemeente. Niet als alle besluiten feitelijk al vastliggen, maar inwoners betrekken aan het begin van planvorming, tijdens uitwerking van plannen en tijdens de uitvoering daarvan.

Ik wil dat onze inwoners in of uit de kast zich veilig kunnen voelen bij sportverenigingen, dat mensen met een beperking mee kunnen doen met sport en dat de bibliotheek en de vrije academie hun werk kunnen blijven doen in scholen en in het theater.

Delft staat op de ‘arme lijst’ van Nederlandse gemeenten. De portemonnee is leeg. Toch wordt er geld uitgegeven en niet zo’n klein beetje ook. Dat is geen verstandig beleid. Delft staat op één van de hoogste plekken van duurste gemeenten en de gemeentebelasting voor de inwoners wordt weer opgehoogd. Hart voor Delft wil dat de gemeente zuiniger met ons belastinggeld omgaat. Het is tenslotte geld van ons allemaal.

Als persoon kan ik vooraf niet beloven dat alles lukt. Veel hangt af van de uiteindelijke coalitiesamenstelling, maar vooral van de keuze van de kiezer. Wat ik wel beloof, is dat ik mijn best zal doen voor Delft en haar inwoners. Met uw stem op 14, 15, of 16 maart aanstaande op Hart voor Delft moet dat lukken!

Coby de Koning, kandidaat 3
Hart voor Delft