Donderdag 30 maart jl. vergaderde de commissie Sociaal Domein op het stadhuis in Delft. Op de agenda stond onder andere  de blokverwarming bij het Oostblok, Stille Putten en Waterblok, die al een aantal jaren niet goed werkt. Hierdoor zitten de bewoners in de kou. Hart voor Delft heeft erg met de bewoners te doen. Al was het maar dat dit verhaal en de oplossing van dit probleem wat ons betreft veel te lang duurt. Hart voor Delft heeft binnen de lokale politiek aan dit onderwerp al vaker aandacht besteed. Vorige maand waren er ook een aantal insprekers bij de commissievergadering die hun beklag deden over de corporatie Woonbron. Destijds heb ik aan bewoners gevraagd wat zij van de politiek verwachtte. Hun antwoord was dat de bewoners hoopten dat wij als politiek Woonbron onder druk konden zetten om dit probleem op te lossen. Ik heb toegezegd dat Hart voor Delft dit zou doen.

Tijdens de commissievergadering van 30 maart jl. was er opnieuw een inspreker, die zonder verwachtingen kwam inspreken, maar duidelijk zijn ongenoegen kwam uiten over dit probleem met de verwarming dat al zo lang duurde. Over de corporatie Woonbron had de inspreker geen goed woord over. De politieke partijen SP en OD hadden het initiatief genomen om een voorstel te doen voor een interpellatiedebat, die dan volgende week in de raadsvergadering van 4 april as. moet plaats vinden. Ook de partijen Volt en CDA hadden zich hierbij aangesloten.

Hart voor Delft heeft op het moment dat bekend werd dat er waarschijnlijk een interpellatiedebat verzoek kwam naar de indieners op 21 maart jl. een App gestuurd die als volgt luidde; (letterlijk overgenomen)

Zoals ik eerder al aangegeven heb en toegezegd tijdens laatste commissievergadering aan bewoners van Oostblok het volgende. Op dit moment zijn er gesprekken met bewonersraad van Woonbron welke goed verlopen. Deze vinden ook in april plaats. In april vindt er ook een VvE vergadering plaats van de 70 koopwoningen waar verwarming op de agenda staat. Ook Woonbron zit in de VvE. Wij wachten af wat de uitkomst daarvan is. Daarbij ook nog het feit dat wij de bewoners  niet het gevoel willen geven dat de politiek dit even op kan en gaat lossen. Kortom een interpellatiedebat voor ons nu nog geen optie. Ik ben er morgen niet bij maar het leek mij goed ons standpunt met jullie te delen. Groetjes Bram 

Dat politiek raar kan lopen is bekend en dat de burgers in het land het vertrouwen ook grotendeels kwijt zijn is ook een bekend verhaal. Daarom is voor Hart voor Delft belangrijk dat we de bewoners geen worst voor gaan houden en suggereren dat wij als politiek dit probleem even op kunnen lossen.

Terecht dat het commissielid van de SP de heer Jubitana  aan de inspreker op 30 maart jl. vroeg  of hij zich wel besefte dat wij niets voor hem konden betekenen als politiek. Zijn collega SP-raadslid, de heer van der Sluis, was een andere mening toegedaan zo bleek later in de vergadering. Toen ik in mijn betoog precies hetzelfde vertelde, dat ik eerder in mijn bericht naar ook zijn fractievoorzitter had gedaan, vond de heer van der Sluis, dat Hart voor Delft de bewoners in de kou lieten staan. Mijn voorstel in het bericht naar initiatiefnemers was niet meer dan wacht met het interpellatiedebat en  wacht hoe de gesprekken verlopen met VvE Woon bron en met de bewoners het Oostblok. De datum van de vergaderingen zijn 4 en 11 april as. Je kunt nu dan wel met een interpellatiedebat komen en daarbij de bewoners het gevoel te geven dat de politiek het dan wel even op gaat lossen, maar dat is niet zo. Er is namelijk geen probleem tussen gemeente Delft en bewoners  van Oostblok, Stille Putten en Waterblok, maar tussen deze bewoners en Woonbron.

Hart voor Delft is wel degelijk al langer met deze zaak met de kapotte verwarming bezig, zoals u ook kunt lezen in de link onder dit artikel. Ons raadslid Marcel Koelewijn is zelfs bestuurssecretaris c.q. woordvoerder van de huurdersraad VD Delft. Dit is de bewonersraad die onder andere met Woonbron om de tafel zit. Dat gebeurt regelmatig.
In mijn betoog van 30 maart jl. heb ik ook gezegd dat het te gek voor woorden is dat dit probleem met de blokverwarming al zo lang duurt. Dat neemt niet weg dat, wat de inspreker van 30 maart jl. aangaf, door de problemen de cohesie onder de bewoners daardoor sterk gegroeid is. Het blijft natuurlijk onnodig, dat cohesie tussen bewoners op deze manier tot stand moet komen. Er vinden nu gesprekken plaats en wij als politiek, dat vindt Hart voor Delft, moeten goede invulling geven aan onze rol  zonder de bewoners daarbij met een vals verwachtingspatroon op te zadelen. Zoals ik al eerder aangaf, men is vaak het vertrouwen in de politiek al grotendeels kwijt, dus ook eerlijk zijn naar bewoners toe en niet met mooie praatjes voor de bühne aan komen. Willen scoren over de rug van inwoners. Daar help je de mensen van Oostblok, Stille Putten en Waterblok niet mee en nu zeker niet.

Hart voor Delft spoort de verantwoordelijke partijen aan hun best te doen voor de bewoners om dit probleem nu eindelijk op te lossen. Wij zijn benieuwd wat er uit de gesprekken komt, maar als dit niet positief verloopt, dan staan wij voorop om samen te kijken wat we kunnen doen. Hart voor Delft laat deze mensen niet in de kou zitten. Nooit!

Wat daarbij opvalt, eigenlijk niet echt des SP, is dat de heer van der Sluis op social media gewoon doorgaat met allerlei kretologieën over Hart voor Delft in plaats van met echte oplossingen komen voor de bewoners. Volgens hem zou Hart voor Delft, net als de wethouder, met valse argumenten komen en niets doen voor de bewoners. Wat hij hier mee bedoelt, is voor Hart voor Delft onduidelijk en ook begrijpen we niet wat hij hiermee wil bereiken. We hebben hem dan ook geadviseerd om de webcast eens terug te kijken. Dat werkt heel verhelderend.

We hadden kortgeleden een raadsweekend waar we het ook over het leren luisteren naar elkaar hadden. Dat de SP en OD hier niet bij aanwezig waren is jammer. Aanstaande dinsdag wordt er door de raad besloten of het interpellatiedebat plaats vindt of niet. Er zullen voor- en tegenstanders zijn. Wij conformeren ons aan de meerderheid . Dat is politiek zonder rancune naar elkaar. Joost mag het weten, of er wel of niet een interpellatiedebat komt, maar onze mening en reden is duidelijk wat dat betreft, zoals in bericht van 21 maart jl. staat  nu nog geen optie. We zeggen dus geen nee tegen een interpellatiedebat, maar vragen om hier nu op een gepaste wijze mee om te gaan en de gesprekken die deze maand plaats vinden eerst af te wachten. Dat is in het belang van de bewoners in plaats van een nietszeggend interpellatiedebat op dit moment.

Duurt vaak langer voordat het aanslaat en dat niet alleen bij de kachel, maar ook bij de politiek!
Hart voor Delft, dé stadspartij

Bram Stoop
Hart voor Delft