GroenLinks, dé partij voor groen in de stad heeft haar akkoord gegeven om twee gezonde grote lindebomen te kappen in de Bagijnestraat in Delft. De bomen moeten plaatsmaken voor vijf parkeerplaatsen ten behoeve van tien te ontwikkelen appartementen aan de Oude Delft.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 september werd door het CDA een motie ingediend, die tot het behoud van de twee bomen konden leiden. De motie werd mede-ingediend door Stadsbelangen Delft, SP, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft.

Inhoud van de motie was wethouder Ruimtelijke Ordening Martina Huijsmans te bewegen een overleg te organiseren waarbij de betrokken partijen, ontwikkelaar en omwonenden samen met de gemeente konden zoeken naar alternatieven om de parkeerplaatsen te realiseren en toch de bomen te behouden.

GroenLinks fractievoorzitter Frank van Vliet nam het voortouw in de behandeling van de motie door aan te geven de motie niet te steunen. Onvoorstelbaar, niet alleen druist dit in tegen de waarden van de groenpartij, maar even daarvoor in een pleidooi voor aanpassen van de Delftse parkeernorm stelde; “parkeren wint het van groen, parkeren wint het van klimaatadaptatie”.

Blijkbaar vind Van Vliet de klimaatadaptatie in de Bagijnestraat niet voldoende van belang en houd zich liever bezig met de mondiale discussie over dit onderwerp.

Wellicht is Delft ‘te klein’ voor de ambities van de groene fractievoorzitter.

Hierop gingen de overige collegepartijen volgzaam mee en verwierpen de motie, waardoor het nu aan de ontwikkelaar is of hij de bomen kapt.

Samen met de omwonenden, verenigd in buurtcomité de ‘Roode Leeuwpoort’, heb ik vanaf de publieke tribune verbijsterd kennis genomen van de houding van GroenLinks om geen enkele moeite te willen doen de bomen te behouden. Het buurtcomité beraad zich nu op mogelijke vervolgstappen.

27 september 2018
Marcel Koelewijn.