Als dé stadspartij Hart voor Delft voelen we de verantwoordelijkheid om kritisch, maar met een open blik, te kijken naar het afvalbeleid van het huidige stadsbestuur, bestaande uit Stip, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

Recycletarief
Het voorgestelde beleid, genaamd ‘Het Nieuwe Inzamelen (HNI)’, richt zich op maximale bronscheiding en de invoering van Diftar (gedifferentieerd tarief) voor restafval. Om de aandacht van de inmiddels negatieve term ‘Diftar’ af te leiden, dit systeem van afvalinzameling is inmiddels in veel vergelijkbare steden al faliekant mislukt, hebben ze dit voor het gemak omgedoopt in ‘recycletarief’.

Hoewel het voornemen om afvalscheiding te bevorderen prijzenswaardig is, moeten we helaas vaststellen dat dit beleid onrealistisch is voor een middelgrote stad als Delft en aanzienlijke nadelen met zich meebrengt.

Afgeschaft
Diftar ofwel gedifferentieerd tarief, houdt in dat bewoners betalen per hoeveelheid of zak aan restafval die ze aanbieden. Dit systeem is echter niet zonder problemen. In diverse andere steden, zoals Groningen en Nijmegen, is Diftar kort na invoering alweer afgeschaft. De reden?

Een aanzienlijke toename van illegale afvaldumpingen. Mensen proberen de kosten te vermijden, door hun afval op ongepaste plekken achter te laten, wat leidt tot een toename van zwerfafval en vervuiling van de openbare ruimte. Dit probleem wordt nog versterkt door de beperkte mogelijkheden voor het verantwoord wegbrengen van afval.

Daarnaast wil het college ook nog dat bewoners gaan betalen voor het ophalen en zelfs wegbrengen van grofvuil. Dit voorstel gaat compleet voorbij aan de dagelijkse realiteit van veel inwoners, die niet altijd de middelen hebben om zelf grofvuil naar een milieustraat te brengen.


Nu al een bende in de stad en dan moet het ‘nieuwe’ beleid nog komen

Illegale dump
De ervaringen uit andere gemeenten tonen aan dat dit niet alleen leidt tot nog meer illegale dump, maar zeker ook tot sociale ongelijkheid. Inwoners met minder financiële middelen worden onevenredig zwaar getroffen door deze maatregelen. Maar waar blijft dan het sociale aspect van de collegepartijen?

Vergelijkbare steden hebben al de valkuilen van Diftar al ervaren. In Nijmegen werd het systeem na een proefperiode afgeschaft vanwege de enorme toename van illegale dump en de negatieve impact op de leefomgeving. Groningen kende vergelijkbare problemen.
Het is duidelijk dat Diftar in stedelijke omgevingen met een hoge bevolkingsdichtheid en beperkte ruimte voor afvalverwerking simpelweg niet werkt.

Wellicht prima voor de plattelandsgebieden zonder hoge bevolkingsdichtheid, waar het te ver weg is om je restafval in een naastgelegen gemeente te dumpen, maar hier dump je het dan gewoon in het recreatiegebied of in Rijswijk, om maar eens een voorbeeld te noemen.

Socialer afvalbeleid
Hart voor Delft pleit voor een realistischer en socialer afvalbeleid. We moeten inzetten op educatie en bewustwording rond afvalscheiding, gecombineerd met toegankelijke en gratis voorzieningen voor grofvuil.
We moeten leren van de ervaringen van andere steden en een beleid voeren dat niet leidt tot vervuiling en sociale ongelijkheid, maar dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van alle inwoners van Delft.

Kortom, ‘Het Nieuwe Inzamelen (HNI)’ en Diftar zijn niet de juiste weg voor Delft. Laten we kiezen voor een afvalbeleid dat werkbaar en eerlijk is voor iedereen!

Heeft u ook problemen met afval en/of grofvuil in uw buurt, laat het ons dan weten! Wij zullen dan het stadsbestuur hierop aanspreken. Stuur hiervoor een email naar fractie@hartvoordelft.nl

Fractie Hart voor Delft
Commissie Ruimte en Verkeer

Marcel Koelewijn en Sonja Sint

Foto’s: Sonja Sint en Wim Bos