Op de foto fractievoorzitter van Hart voor Delft Bram Stoop samen met voorzitter Erwin Stoelinga op de motor van Bram. Natuurlijk had het fijn geweest als Erwin zijn vader achterop had gezeten, maar Martin ook wel de SNOR genoemd is helaas op 25 maart jongstleden overleden. Martin en Bram kenden elkaar al vanaf de geboorte van Bram en Bram kent Erwin al vanaf zijn geboorte, dus dat zit wel SNOR. Erwin heeft dan wel geen SNOR, maar heeft wel het Stoelinga DNA en weet als geen ander hoe Hart voor Delft het beste de belofte aan de SNOR na kan komen.

Vlak voor het overlijden van de SNOR heeft Stadsbelangen Delft haar naam gewijzigd in Hart voor Delft, de Stadspartij  en heeft de Groep Stoelinga zich hierbij aangesloten. In één van zijn laatste berichten van de SNOR aan de fractie van Hart voor Delft stond ‘blijf vechten voor onze stad’. Deze belofte zullen we zeker nakomen en ook zijn zoon Erwin helpt daarbij. Erwin is voorzitter van het bestuur, waar hij samen met Aad Meulenman, Werner Bremer, Rob Tetteroo, en Hans Haakman het bestuur vormt van Hart voor Delft.

Martin heeft twee jaar geleden samen met Aad Meuleman het initiatief genomen om te komen tot  samenwerking met als doel  een stadspartij. Dat was voor Martin en Aad meer dan een droom. Het blok PvdA, Groen Links, STIP en D66, dat al vanaf 1998 aan de macht is in Delft, moet eindelijk eens doorbroken worden. Hun mening was terecht! Het is hard nodig dat het echte lokale geluid onderdeel gaat uitmaken van ons stadsbestuur.

In het verleden waren er eerdere pogingen om samen te gaan, maar dat resulteerde niet tot een fusie. Nu waren er ook hobbels, die genomen moesten worden, maar er is nu een groep mensen ontstaan die elkaar gevonden hebben en ervoor willen gaan. Ondanks het feit, dat enkelen eerder op het laatste moment hun afspraken en beloften niet nakwamen en Martin en dus de nieuwe partij lieten vallen. Terwijl zij veel aan Martin te danken hadden. Dat heeft Martin veel pijn gedaan. We hebben dit snel een plek gegeven en zijn we vol goede moed verdergegaan en hebben daar geen energie meer aan besteed.

Inmiddels zijn de fractie en het bestuur van Hart voor Delft, de Stadspartij een partij geworden die eenheid uitstraalt en met elkaar door een deur kunnen. We gaan richting de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en er zijn inmiddels een aantal Delftenaren, die zich  bij Hart voor Delft heeft aangemeld. Gedreven mensen die politiek iets willen betekenen voor onze mooie stad en inwoners, maar ook mensen die ondersteunend lid zijn geworden van Hart voor Delft. Kortom: Hart voor Delft is in beeld bij veel Delftenaren.

Inmiddels is er een  begin gemaakt met het schrijven van een verkiezingsprogramma, waar wij de komende tijd mee verder gaan. Onze inwoners zullen daarbij worden betrokken. Het moet een programma zijn, die onze inwoners zal aanspreken. Een programma met Hart voor Delft!

De fractie zal de komende maanden samen met het  bestuur werken aan ons doel om de grootste lokale partij van Delft te worden. Iedereen kan ons volgen via twitter, onze website www.hartvoordelft.nl en facebook. Wij gaan graag met u in gesprek. Laat het ons weten via mail naar bestuur@hartvoordelft.nl of fractie@hartvoordelft.nl  .

Bram Stoop
Hart voor Delft