De vraag of er wel of geen Islamitisch in Delft moet worden toegestaan, werd  inde afgelopen jaren al zes keer afgewezen door de gemeenteraad. Op 30 juni 2020 stond voor de zesde keer de aanvraag voor Islamitisch onderwijs op de agenda van de commissie Sociaal Domein. De woordvoerder van de Stichting Islamitisch college (SIC) gaf toen aan, dat het verzoek hiervoor vanuit een Delftse Moskee was gekomen. Hij noemde niet de naam van welke moskee het verzoek vandaan kwam. Op de vraag hoeveel handtekeningen voor een dergelijk initiatief waren opgehaald, gaf de woordvoerder aan dat niet precies te weten.

De aanvraag werd later in de gemeenteraad, op verzoek van het College van B&W om niet akkoord te gaan met deze aanvraag, unaniem afgewezen. De aanvraag voldeed namelijk niet aan het gestelde in artikel 77 lid 1 over primair onderwijs. Hart voor Delft is tegen Islamitisch onderwijs en voorstander voor openbaar onderwijs.

Dat neemt niet weg dat het Islamitisch Onderwijs een zeer gevoelig onderwerp is, waar veel verdeeldheid over bestaat. Ook binnen de Delftse samenleving. Nu lijkt het of het college wederom niets heeft geleerd van het verleden en bij bepaalde zaken zelf conclusies trekt, uitvoert en de gemeenteraad passeert.

Het is treurig te constateren, dat het college al lang op de hoogte was van de beslissing administratief beroep Stichting Islamitisch onderwijs en het beroep van deze Stichting gegrond was verklaard, waardoor er nu toch een Islamitische school mag komen en Delft voor huisvesting moet zorgen. Op eigen houtje, zonder de gemeenteraad te informeren, vond het college het niet nodig om in beroep te gaan, omdat zij vonden dat dit beroep niet kansrijk zou zijn. Waarom de gemeenteraad hierbij niet betrekken en passeren? Er lag immers ook een besluit van de gemeenteraad uit 2020.

Het college had tot uiterlijk 14 mei 2021 de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Dit onderwerp had dus op 11 mei 2021 op de agenda van de raadsvergadering moeten staan. Zeker gezien de gevoeligheid van dit onderwerp, dat al eerder voor veel opheft zorgde in onze stad. Een onbegrijpelijke actie van dit college en wat Hart voor Delft betreft ook niet uit te leggen.

We denken daarbij ook terug aan een opmerking aantal maanden geleden, waar Groen Links raadslid Ingrid Lips tussen neus en lippen tijdens de vergadering aangaf, dat misschien de nieuwe school in Tanthof een mooie gelegenheid zou kunnen zijn voor Islamitisch Onderwijs. Toen al gingen onze haren te berge rijzen. We moeten er niet aan denken dat het college dit voor ogen heeft, maar je weet het nooit met dit linkse college.

Inmiddels Is er in politiek, de stad en social media opnieuw ophef ontstaan over de manier waarop het college van B&W  met deze zeer gevoelige kwestie omgaat. Het is niet uit te leggen dat het college van B&W vorig jaar de gemeenteraad het advies gaf om tegen de komst van Islamitisch onderwijs in onze stad te stemmen en een krap jaar later zelf besluit dat het geen nut heeft om in beroep te gaan en daarbij de gemeenteraad totaal buiten spel zet.

Wellicht gaat het college van B&W stug verder met nadenken over hoe zij het voor elkaar kunnen krijgen om de burger dichter bij de politiek te brengen. Die strijd heeft het college al lang verloren in Delft. Het wordt daarom ook tijd voor een echte Stadspartij in het College van B&W. Hart voor Delft is er klaar voor.

Bram Stoop

Aanvullend bericht Bron AD
De stichting Islamitische School in Schiedam is blij dat ze nu ook in Delft een basisschool mag beginnen. ,,De tijd is blijkbaar rijp.” De stadspartij Hart voor Delft en het CDA denken daar anders over. ,,Als die islamitische basisschool maar niet in de nieuwe megaschool komt. Dan zijn de rapen gaar.”

,,Uiteraard zijn we blij, vooral voor de ouders en hun kinderen die straks ook in Delft islamitisch onderwijs krijgen aangeboden”, zegt bestuurder Hasan Gögüs van de Stichting Islamitische School (SIC). Hoewel de school al vanaf 1 augustus van dit jaar mag starten, is het volgens Gögüs niet haalbaar om direct na de zomervakantie te beginnen.

,,Dat wordt sowieso het volgende schooljaar. We hebben geen haast. In juni hebben we een afspraak met de gemeente, onder meer om over de huisvesting van de school te spreken. Ik verwacht niet dat we meteen een nieuw gebouw krijgen, maar dat we gaan beginnen in bijvoorbeeld een school die nu leegstaat. Dat bepaalt de gemeente, in overleg met ons.”

Huisvesting
De stichting diende in de afgelopen jaren al zes keer een verzoek in bij de gemeente Delft om een basisschool op islamitische grondslag te mogen oprichten maar kreeg steeds nul op rekest. Het laatste verzoek werd afgewezen omdat het stadsbestuur voorzag dat er te weinig potentiële leerlingen zouden zijn om de Delftse stichtingsnorm van 312 leerlingen te behalen. Zelfs niet als ook de eventuele belangstelling voor islamitisch onderwijs in omliggende gemeenten als Den Hoorn, Rijswijk, Delfgauw en de Haagse wijk Ypenburg werden meegenomen. De stichting ging hiertegen in beroep en kreeg alsnog gelijk. Het is nu aan de gemeente om de school ergens in de stad van huisvesting te voorzien.

Het college heeft zelfstandig besloten niet in beroep te gaan omdat dit ‘niet kansrijk’ zou zijn  – Joëlle Gooijer
CDA Delft en de stadspartij Hart voor Delft vinden echter dat het stadsbestuur met de gemeenteraad had moeten overleggen of de stad nog in beroep zou gaan tegen de uitspraak. Fractievoorzitter Joëlle Gooijer van de Delftse ChristenUnie: ,,Het college heeft zelfstandig besloten niet in beroep te gaan omdat dit ‘niet kansrijk’ zou zijn en heeft de termijn laten verlopen waarop dit nog kon. Daarmee is de gemeenteraad buitenspel gezet. Dat vind ik opvallend, bij een onderwerp dat zo gevoelig ligt.”

Schandalig
Fractievoorzitter Bram Stoop van Hart voor Delft is het daarmee eens. ,,In al die jaren heeft de raad zich zes keer over de aanvraag voor een islamitische school gebogen en zes keer wees de raad dat af. Dan mag je verwachten dat het college een beroepsmogelijkheid om de school nog tegen te houden aan ons voorlegt. Het is schandalig dat dit niet is gebeurd.”

Het zijn vaak de ouders, maar je kunt naast school toch nog genoeg over de islam leren?
– Bram Stoop
Stoops’ partij is sowieso voorstander van ‘uitsluitend openbaar’ onderwijs. Hij is ‘niet blij’ met de komst van de islamitische school en vraagt zich af of kinderen dat zelf wel willen. ,,Het zijn vaak de ouders, maar je kunt naast school toch nog genoeg over de islam leren? Waarom zou je een geloofsovertuiging op een school plakken? En dan de locatie: waar moet die school komen? GroenLinks heeft al gesuggereerd dat er misschien plek is in de nieuwe megaschool die de gemeente van plan is neer te zetten in de wijk Tanthof. Daar komen dan drie scholen met drie verschillende overtuigingen! Dan zijn de rapen helemaal gaar.”