Marcel Koelewijn van Stadsbelangen Delft is verbaasd. De gemeenteraad stemde onlangs tegen een motie van onder andere zijn fractie, gericht tegen de kap van twee lindebomen in de Bagijnestraat. Ze moeten wijken voor parkeerplaatsen. Wat Koelewijn vooral steekt, is het feit dat GroenLinks het plan haar zegen heeft gegeven.

,,Dat begrijp ik niet. GroenLinks, dé partij voor groen in de stad, laat die twee gezonde bomen kappen. Nota bene om parkeerplaatsen op die plek te realiseren voor tien appartementen die nog gebouwd moeten worden aan het Oude Delft. Stadsbelangen, CDA, SP, ChristenUnie en Onafhankelijk hebben de motie gezamenlijk ingediend, maar hij werd weggestemd.”

De bedoeling van de motie was wethouder Ruimtelijke Ordening Martina Huijsmans te bewegen een overleg te organiseren waarbij de betrokken partijen, ontwikkelaar en omwonenden samen met de gemeente konden zoeken naar alternatieven om de parkeerplaatsen te realiseren en toch de bomen te behouden.

Zover komt het nu dus niet. Koelewijn: ,,Frank van Vliet van GroenLinks gaf meteen aan dat hij de motie niet ging steunen. Dat druist in tegen de waarden van de groenpartij. Bovendien zei hij eerder in een pleidooi voor aanpassen van de Delftse parkeernorm dat parkeren niet ten koste van groen en de klimaatadaptatie mag gaan. Blijkbaar vindt Van Vliet de klimaatadaptatie in de Bagijnestraat niet belangrijk genoeg en houdt hij zich liever bezig met de mondiale discussie over dit onderwerp. Het is nu aan de ontwikkelaar of de bomen worden gekapt. Ik heb begrepen dat buurtbewoners zich op actie beraden. Hopelijk kan dat de bomen nog redden.”

Bron: AD Delft 6 oktober 2016