Zoals u al eerder op deze website hebt kunnen lezen, pleit Hart voor Delft voor een blauwe parkeerzone bij buurthuizen, wijkcentra, koffiehuizen en begraafplaatsen.

in een blauwe zone, die op de straat wordt aangegeven, kun je dan met de blauwe parkeerschijf tot maximaal 2 uur parkeren.

Nog voor de antwoorden binnen zijn, op de schriftelijke vragen die raadslid Ruimte en Verkeer Marcel Koelewijn aan het college heeft gesteld, spreekt het blijkbaar tot de verbeelding.

Naast zeer postieve reacties van bewoners van onze mooie stad, is er ook ruime media aandacht. Uiteraard kunt u ook uw reactie geven, stuur een email naar fractie@hartvoordelft.nl of reageer hier onder het artikel.

Lees hieronder, via de link, het artikel op dit punt in Delft op Zondag van dit weekend.

Marcel Koelewijn
fractie Hart voor Delft

https://www.delftopzondag.nl/reader/23052/46548/hart-voor-delft-pleit-voor-blauwe-zone-bij-kort-parkeren#p=3

Bron: Delft op Zondag
Foto: Koos Bommelé