In Delft ACTUEEL verslag vergadering op donderdag 28 mei van de gemeenteraad:

Stationskap Delft Campus

De nieuwe stationskap van station Delft Campus wordt 6,60 meter hoog, maar mag maximaal tien meter hoog worden. Dat staat in het Bestemmingsplan Stationskap waar een ruime meerderheid van de raad mee akkoord is gegaan.

Alleen de fracties van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga stemden tegen het voorstel. Groep Stoelinga vindt het ontwerp te veel lijken op een vleermuis. Delft zou volgens die fractie geen Batman-station moeten krijgen dat verwijst naar de mogelijke bron van het coronavirus.

Stadsbelangen Delft diende samen met CDA, ChristenUnie, SP en OD een amendement in om de maximale hoogte van de kap in het bestemmingsplan te beperken tot 7,5 meter. Die hoogte zou volgens wethouder Brandligt problemen kunnen geven als er op het dak nog installaties geplaatst moeten worden. Het amendement kreeg alleen steun van de indieners en werd door een ruime meerderheid van de raad verworpen.