De juiste volgorde

mecanoo_delft_westvestHet initiatiefvoorstel over het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor, dat de fracties van van Oort, Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft hebben ingediend, kan naar de mening van Stadsbelangen nog niet worden besproken. Er ontbreekt op dit moment nog belangrijke informatie.

In de gemeenteraadsvergadering van juni 2011 zijn twee aanvullende onderzoeken aangekondigd. Een extern onderzoek naar de onderbouwing van de cijfers bij het niet bouwen van het Nieuwe Kantoor (optie 4) en een onderzoek naar de exploitatiekosten. Dit laatste onderzoek wordt gedaan door en op verzoek van de fracties Stadsbelangen, VVD, ChristenUnie, SP en van Oort. Hiervoor hebben genoemde fracties de nodige onderzoeksvragen samengesteld, ambtelijke bijstand bij dit onderzoek gevraagd en gekregen.

De resultaten van deze onderzoeken worden medio september verwacht. Deze informatie is van belang bij de discussie over het initiatiefvoorstel en het inleidende verzoek voor een referendum. Daarom vindt Stadsbelangen het verstandig om het initiatiefvoorstel te bespreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2011. Dan zal alle informatie bekend zijn.

De indieners stellen onder andere dat het noodzakelijk is om het voorstel in augustus te bespreken, omdat het organiseren en het houden van een referendum een aantal maanden in beslag neemt. Wanneer het voorstel later wordt besproken, dan zou het college de aanbestedingsprocedure in december mogelijk niet kunnen starten.

Het later organiseren van een referendum over dit onderwerp kan inderdaad als consequentie hebben, dat een eventuele aanbestedingsprocedure in december niet gestart kan worden. Dat zij dan zo en is vervelend. Maar uiteindelijk is het nog vervelender als er op basis van onvolledige informatie discussies plaatsvinden en beslissingen worden genomen. Daar is niemand bij gebaat.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Verkeerde volgorde College/BWD?

wipmolen 002De ‘informatieavond’ met de bewoners/vrijwilligers van het buurtcentrum de Wipmolen op 22 maart jl. bleek meer vragen op te roepen dan duidelijke antwoorden over de vraag waarom de Breed Welzijn Delft de huur vanaf 1 juli as. niet meer kan/wil betalen.

Heeft genomen beslissing om de Wipmolen te sluiten te maken met bezuinigingen binnen Breed Welzijn Delft of heeft dit besluit te maken met bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren? Daarnaast is er onduidelijkheid over mogelijke alternatieve locaties voor de diverse activiteiten.

In ieder geval lijkt bij deze kwestie de verkeerde volgorde te zijn gekozen. Dergelijke voornemens horen eerst met de raad te worden besproken. De raad heeft dan de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vrijwilligers en eventueel andere oplossingen te bedenken. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kun je dan een beluit nemen. 

Van de zogenaamde ‘beginspraak’  is in ieder geval niets terecht gekomen. De fractie Stadsbelangen Delft heeft deze kwestie nu op de agenda gezet van de commissie SV op
12 april as. Stadsbelangen wil duidelijkheid over de gang van zaken en uiteraard de juiste argumenten horen. Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft