wipmolen 002De ‘informatieavond’ met de bewoners/vrijwilligers van het buurtcentrum de Wipmolen op 22 maart jl. bleek meer vragen op te roepen dan duidelijke antwoorden over de vraag waarom de Breed Welzijn Delft de huur vanaf 1 juli as. niet meer kan/wil betalen.

Heeft genomen beslissing om de Wipmolen te sluiten te maken met bezuinigingen binnen Breed Welzijn Delft of heeft dit besluit te maken met bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren? Daarnaast is er onduidelijkheid over mogelijke alternatieve locaties voor de diverse activiteiten.

In ieder geval lijkt bij deze kwestie de verkeerde volgorde te zijn gekozen. Dergelijke voornemens horen eerst met de raad te worden besproken. De raad heeft dan de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vrijwilligers en eventueel andere oplossingen te bedenken. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kun je dan een beluit nemen. 

Van de zogenaamde ‘beginspraak’  is in ieder geval niets terecht gekomen. De fractie Stadsbelangen Delft heeft deze kwestie nu op de agenda gezet van de commissie SV op
12 april as. Stadsbelangen wil duidelijkheid over de gang van zaken en uiteraard de juiste argumenten horen. Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft