Column: Kritiek fietsgedrag anti fiets?

In de commissie RV van deze week werd het onderwerp fiets parkeren Delft besproken. Opvallend dat kritiek op het gedrag van fietsers als anti fiets wordt gekwalificeerd. De heer Brehm van de PvdA meende dit te moeten twitteren. Een zielige tweet van hem.Ook partijen als Groen Links en STIP willen geen kritiek horen over het gevaarlijke gedrag van vele fietsers in het verkeer. Opmerkelijk!
Meer lezen

Concours hippique Hooikade/Engelsestraat Delft

De werkzaamheden in het Spoorzonegebied zorgen regelmatig voor tijdelijke noodzakelijke omleidingen. Dat vraagt natuurlijk om medewerking van de voetganger/fietser. Maar soms vraag je je af welk creatief brein deze omleidingen bedenkt. Uit bijgaande foto’s blijkt, dat de bedenker van de ‘logische’ oplossing van de verkeersgebruiker verwacht concours hippique te gaan spelen.
Meer lezen

Onkruid vergaat niet?

Onkruid-03 (3)Regelmatig ontvangen wij signalen over het verwaarloosde groenonderhoud en wildgroei van onkruid in de openbare ruimten. Ook in de Delft op Zondag verschijnen de laatste tijd noodkreten van inwoners die hun beklag doen over de gevolgen van deze wildgroei.

Dat de gemeente bezuinigt op het onderhoud van het openbaar groen, dat is niemand ontgaan. Veel inwoners van onze stad zijn best bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken door trottoirs onkruidvrij te maken en boomspiegels op te sieren met perkgoed. Dat kan onze fractie alleen maar aanmoedigen. Maar de plekken waar dit soort acties niet gebeuren, groeien vervolgens dicht. 

Op het moment dat de veiligheid van mens en dier in het geding komt, is onze fractie van mening dat we de noodklok moeten luiden. Gras-aren zijn o.a. voor honden een gevaar gebleken. Dit is door een gerenommeerd dierenarts uit Delft bevestigd.

Door de hoogte van het onkruid worden trottoirbanden en paaltjes uit het zicht van de wandelaar/fietser onttrokken met alle gevolgen van dien. Bezuinigen op groenonderhoud prima, maar ergens is een grens. Laten we hopen dat het geld dat we nu uitsparen op het groenonderhoud, straks niet zullen moeten uitkeren aan eventuele ingediende claims, die inwoners bij de Gemeente zouden kunnen indienen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman