In de commissie RV van deze week werd het onderwerp fiets parkeren Delft besproken. Opvallend dat kritiek op het gedrag van fietsers als anti fiets wordt gekwalificeerd. De heer Brehm van de PvdA meende dit te moeten twitteren. Een zielige tweet van hem.Ook partijen als Groen Links en STIP willen geen kritiek horen over het gevaarlijke gedrag van vele fietsers in het verkeer. Opmerkelijk!

Stadsbelangen Delft vindt fietsen als vervoermiddel belangrijk. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 besteden wij terecht aandacht aan de fietser. Hierin schrijven wij dat fietsen milieu vriendelijk is en bijdraagt aan de algemene gezondheid van mensen. Daarnaast vinden wij dat naast het promoten van deze vorm van vervoer het fietspadennet in de stad uitgebreid en verbeterd moet worden. Bovendien blijft het noodzakelijk om meer(bewaakte) fietsenstallingen te realiseren. Hoezo anti fiets?

En ja, er is een flink te kort aan fietsvoorzieningen in onze stad en ook wij vinden dat extra capaciteit moet worden gerealiseerd. Maar niet ten koste van autoparkeerplaatsen, zoals STIP voorstelde en Groen Links tijdens de Algemene Beschouwingen kenbaar maakte.

Het was destijds onder Groen Links wethouder Grashoff dat de gemeenteraad als uitgangspunt vaststelde, dat in het autoluw plus gebied de voetganger de 1e prioriteit heeft en de fietser gast is in dat gebied. Een uitgangspunt waar niets mis mee is en wat onze fractie betreft nog steeds uitgangspunt moet zijn. Dat neemt niet weg dat veel fietsers zich helemaal niet gedragen als gast in het autoluw plus gebied. Heeft de voetganger dan geen rechten? Wat onze fractie betreft wel en het feit dat we daar iets van vinden, betekent niet dat wij tegen de fiets zijn.

Waarom mag een kritische houding over het gedrag van vele fietsers niet? Wat is daar mis mee? Fietsers die gewoon door rode stoplichten rijden, vele fietsen die ’s avonds geen licht hebben, maling hebben aan voetgangers en zelf voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Dan hebben wij het nog niet over mobiel bellen tijdens het fietsen, daardoor niet op de weg letten en soms het water inrijden. En daar mag je niets over zeggen? Vreemd.

Opvallend was ook dat uit zaterdagmiddag tellingen bleek dat 1.200 fietsparkeerplaatsen in de binnenstad onbenut bleven. Gisterenavond fotografeerden wij een vrijwel lege fietsenstalling op de Oude Langendijk. Nog geen 50 meter verder staan fietsen tegen de Nieuwe Kerk geparkeerd. Zie foto’s.

    

 

Van de automobilist wordt aanvaardbaar gevonden dat hij of zij vanuit de parkeergarage honderden meters naar de binnenstad loopt en voor de fietser blijkt 60 meter lopen al te veel. De slogan van het college: ‘de fietser op de juiste plek’ is zo gek nog niet. Aan de andere kant hoort de fiets (aan leuning brug) ook bij het straatbeeld in een historische stad.

In ieder geval wil ook onze fractie dat meer fietsvoorzieningen worden gerealiseerd en verbeteringen worden aangebracht aan het fietspadennet. Geen misverstand daarover. Maar we blijven kritisch op het ongewenste gedrag van veel fietsers op de weg. Overigens geldt hetzelfde voor de automobilist.

Tegelijkertijd hebben wij gepleit voor een onderzoek naar een fietsregistratiesysteem. Net als bij kentekenregistratie van de auto is het tijd om ook na te denken over de vraag of ook bijvoorbeeld door een verplichte chip fietsen gescand kunnen worden. In een techniekstad als Delft moet hier toch een oplossing voor te vinden zijn. Dat fietsen anoniem in de openbare ruimte geparkeerd kunnen worden, is misschien wel voorbij. Bovendien zou fietsregistratie ook bij handhaving helpen.

Net als bij het realiseren auto parkeervoorzieningen, is ook realisatie van fietsvoorzieningen niet gratis. Dat de automobilist hiervoor moet betalen, is logisch. Waarom dat bij de fietser dan niet het geval zou moeten zijn, vinden wij vreemd.

Met een kritische blik naar de fietser kijken en vooral het gedrag van vele fietsers, betekent niet dat Stadsbelangen Delft tegen de fietser is. Integendeel!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman