“Burgers in Blauw”

Onder de titel “Burgers in Blauw” geeft de politie burgers in Delft de gelegenheid een dag mee te draaien met een dienst. Doel hiervan is de burger kennis te laten maken met de vele kanten die het politiewerk  kent. Ook als raadslid is het goed om het werk van de politie eens van dichtbij mee te maken. Reden om mij aan te melden voor dit project. 

De beeldvorming bij het publiek over de politie is toch vooral het  schrijven van bekeuringen. Hoe anders de praktijk is, kon ik gisteren ervaren. ‘s Middags mocht ik op de fiets mee met de “bike agent” de binnenstad  in. Opvallend was vooral de details waarop werd gelet, maar ook  de wijze waarop in overleg met betrokkenen een oplossing werd gezocht om een parkeerprobleem op te lossen zonder direct met  het bonnenboekje te wapperen.   

De “bike agent” vervult daarnaast ook een sociale functie binnen het werkterrein. Een praatje maken met jongeren, waarmee hij enige dagen eerder te maken had gehad. Even vragen hoe het er mee ging, op verzoek van de recherche nagaan bij een juwelier of een horloge  echt of nep was en ook een overtreding constateren en daartegen  optreden. Het winkelende voetgangerspubliek in de Jacob Gerritstraat en winkelcentrum de Veste blijkt op de zaterdagmiddag in de drukke binnenstad geen begrip te hebben voor fietsers die zich tussen het  wandelend publiek begeven. Het is ook bijna niet te doen.  “Je mag hier toch niet fietsen?”. Een opmerking die ik diverse malen  hoorde.   

Aan het einde van de middag waren we weer terug op het politiebureau en kon ik een tijdje de gang van zaken volgen in de meldkamer. Via  monitoren een goed beeld over het stationsgebied. Niet echt indringend en absoluut geen gevoel dat burgers hier in hun privacy worden aangetast.  Wel opvallend de enorme “fietsen bende” rond het station. Over milieu  vervuiling gesproken. In gesprekken met diverse agenten werd het mij duidelijk dat cameratoezicht een instrument is dat en een geweldige preventieve werking heeft en zeker bijdraagt aan veiligheid in dat gebied. Maar ook worden zaken  hierdoor opgelost. De blikken van ongeloof bij de politiemensen toen ik vertelde  dat  het nog niet zeker was of de raad zou instemmen met verlenging van cameratoezicht bij het station, zijn mij goed bijgebleven. Raadsleden die  hierover twijfelen, adviseer ik nog eens in gesprek te gaan met de  politie.   

‘s Avonds met de surveillancewagen mee. Een betrekkelijk rustige avond. Wel een melding van iemand die het niet meer zag zitten. Ruim een half uur  hebben de politiemensen met deze persoon gesproken. Het was duidelijk  dat hij hulp nodig had en dankzij de inzet van de politie werd dat op de zaterdagavond geregeld. Verder werd een melding van geluidsoverlast in een woning nagetrokken, enkele controlerende zaken zoals natrekken van  kentekens en op het bureau werd een verdachte van een misdrijf binnen  gebracht.  Om 23.00 uur zat “mijn dienst” er op en mocht ik mijn blauwe jack weer  inleveren. Overigens dacht een burger dat ik in dat jack iemand van de recherche was. Voor mij was het een nuttige dag en een bevestiging  van mijn, vooral positieve, beeldvorming over de politie. Goed om mee te  maken en ik zal burgers zeker adviseren zich voor het project  “Burgers in Blauw” aan te melden.    Aad Meuleman

Station Zuid “onveilige plek”

Stadsbelangen ontving van een inwoner onderstaand bericht. Enige tijd geleden al zag ik bij station Zuid dat er flinke vernielingen waren aan de glazen of kunststoffen daken boven de fietsenstallingen (aan de kant  van Voorhof).  Ook nu na mijn vakantie zag ik dat daaraan niets is gedaan. Dat lokt  alleen maar  meer vandalisme uit. Wellicht kunt u zelf er eens een kijkje gaan nemen. Kennelijk is dit een gebied waar mensen het liefst zo snel mogelijk weg  zijn en als ze weer fijn thuis zijn vergeten om vernielingen daar te melden bij de  gemeente. Nog even los van de vraag of die stallingen onder de gemeente vallen of  niet. Of is  er soms wel iets gemeld?  Mijn vraag is waarom er juist daar ter vandaalpreventie en snel ingrijpen  geen camera’s staan? Het is daar zo’n stil gebied dat gesloop veel te  gemakkelijk is. En een troeperige aanblik is ook voor het gevoel van sociale veiligheid  niet bevorderlijk.  Mij lijkt echter wel dat het plaatsen van camera’s op deze verder vrij  anonieme plek een taak kunnen zijn van de gemeente. Mag ik u verzoeken om een reactie  en ook of  u voor dit idee via uw kanalen aandacht wil vragen?  Vorige week verscheen een persbericht van de gemeente, waarin werd  aangekondigd dat een 11-tal onveilige plekken zullen worden aangepakt. In het bericht werden wel wijken genoemd waar deze plekken zich zouden  bevinden, maar niet om welke onveilige locaties het gaat.  Station Zuid is inderdaad een locatie die daarvoor in aanmerking zou  moeten  komen. Stadsbelangen heeft aan de burgemeester gevraagd of station Zuid  behoort tot de 11 bedoelde plekken en als dat niet het geval is of deze  plek aan de 11 plekken kan worden toegevoegd. Wij wachten het antwoord  van de burgemeester af.  Fractie Stadsbelangen-Delft