Stadsbelangen ontving van een inwoner onderstaand bericht. Enige tijd geleden al zag ik bij station Zuid dat er flinke vernielingen waren aan de glazen of kunststoffen daken boven de fietsenstallingen (aan de kant  van Voorhof).  Ook nu na mijn vakantie zag ik dat daaraan niets is gedaan. Dat lokt  alleen maar  meer vandalisme uit. Wellicht kunt u zelf er eens een kijkje gaan nemen. Kennelijk is dit een gebied waar mensen het liefst zo snel mogelijk weg  zijn en als ze weer fijn thuis zijn vergeten om vernielingen daar te melden bij de  gemeente. Nog even los van de vraag of die stallingen onder de gemeente vallen of  niet. Of is  er soms wel iets gemeld?  Mijn vraag is waarom er juist daar ter vandaalpreventie en snel ingrijpen  geen camera’s staan? Het is daar zo’n stil gebied dat gesloop veel te  gemakkelijk is. En een troeperige aanblik is ook voor het gevoel van sociale veiligheid  niet bevorderlijk.  Mij lijkt echter wel dat het plaatsen van camera’s op deze verder vrij  anonieme plek een taak kunnen zijn van de gemeente. Mag ik u verzoeken om een reactie  en ook of  u voor dit idee via uw kanalen aandacht wil vragen?  Vorige week verscheen een persbericht van de gemeente, waarin werd  aangekondigd dat een 11-tal onveilige plekken zullen worden aangepakt. In het bericht werden wel wijken genoemd waar deze plekken zich zouden  bevinden, maar niet om welke onveilige locaties het gaat.  Station Zuid is inderdaad een locatie die daarvoor in aanmerking zou  moeten  komen. Stadsbelangen heeft aan de burgemeester gevraagd of station Zuid  behoort tot de 11 bedoelde plekken en als dat niet het geval is of deze  plek aan de 11 plekken kan worden toegevoegd. Wij wachten het antwoord  van de burgemeester af.  Fractie Stadsbelangen-Delft