Service van Maatzorg?

0900-nummersDe telefonische bereikbaarheid van Stichting Maatzorg blijkt een dure aangelegenheid te zijn. Belanghebbenden kunnen Stichting Maatzorg telefonisch benaderen via het nummer 0900-1824. Aan het begin van het telefonische contact wordt gemeld, dat het gesprek 90 eurocent per minuut kost + de kosten van de mobiele telefoon.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Delft, 17 juli 2013

Betreft: telefoonkosten Stichting Maatzorg

Geacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De telefonische bereikbaarheid van Stichting Maatzorg blijkt een dure aangelegenheid te zijn. Inwoners kunnen Stichting Maatzorg telefonisch bereiken via het nummer
0900-1824. Aan het begin van het telefonische contact wordt aangegeven, dat het
gesprek 90 eurocent per minuut kost + de kosten van de mobiele telefoon.

In een recente proef constateerden wij 4 minuten wachttijd. Toen hierna nog niemand ons te woord stond, hebben we niet langer gewacht. In dit voorbeeld € 3,60
telefoonkosten + kosten mobiele telefoon met als resultaat: ‘niemand gesproken’.  

Graag  ontvangen wij uw reactie over deze ‘service’ bij Stichting Maatzorg. Het kan toch niet zo zijn, dat een dergelijke dure service, zeker voor mensen met een minimum uitkering, als dienstverlenend wordt gezien? 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en vooral of hiertegen maatregelen te nemen zijn om de kosten van deze ‘service’ voor onze inwoners te reduceren. 

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Regiotaxi nu snel naar andere vervoerder!

Het regiovervoer is ondanks de politieke druk nog steeds niet op orde.  BTR blijkt niet in staat te zijn de nodige service te verlenen. Het is ronduit belachelijk dat  deze vervoerder de mensen, die zo aangewezen zijn op dit vervoer, nog  steeds  elke dag in de kou laat staan.   

Gisteren was één van onze fractieleden op een feestavond. Een ouder echtpaar  zou om 24.00 uur worden opgehaald. Om 01.15 uur was de regiotaxi er nog  steeds  niet en besloten zij maar een taxi te nemen. Een andere noodkreet kwam van twee dames, Respectievelijk 87 en 84 jaar. Beide dames zouden de afgelopen week om 17.00 uur van hun kaartclub worden  opgehaald. Om 19.00 uur was de regiotaxi er nog steeds niet.   

Stadsbelangen vindt het echt onacceptabel dat de politiek en vooral de  verantwoordelijke bestuurders er maar niet in slagen om dit probleem  adequaat op te lossen. De conclusie moet toch zijn dat “goedkoop” bij de  aanbesteding  inmiddels “duurkoop” blijkt te zijn. Wat onze fractie betreft is er nu  maar één oplossing acceptabel, namelijk het vervoer overdragen aan een  vervoerder  die tegen reële prijzen optimale service levert en dus zo snel mogelijk  afscheid  nemen van BTR en van de verantwoordelijke politieke bestuurders.   

Op 15 oktober liep het ultimatum af dat het Algemeen Bestuur Haaglanden  aan  de vervoerder had gegeven. Wij verwachten uiterlijk 16 oktober as. nader  geïnformeerd te worden door de wethouder. Stadsbelangen blijft druk op de  ketel zetten. Dat zullen wij blijven doen tot dit probleem voor onze  inwoners  echt is opgelost. Fractie Stadsbelangen-Delft