0900-nummersDe telefonische bereikbaarheid van Stichting Maatzorg blijkt een dure aangelegenheid te zijn. Belanghebbenden kunnen Stichting Maatzorg telefonisch benaderen via het nummer 0900-1824. Aan het begin van het telefonische contact wordt gemeld, dat het gesprek 90 eurocent per minuut kost + de kosten van de mobiele telefoon.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Delft, 17 juli 2013

Betreft: telefoonkosten Stichting Maatzorg

Geacht college,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De telefonische bereikbaarheid van Stichting Maatzorg blijkt een dure aangelegenheid te zijn. Inwoners kunnen Stichting Maatzorg telefonisch bereiken via het nummer
0900-1824. Aan het begin van het telefonische contact wordt aangegeven, dat het
gesprek 90 eurocent per minuut kost + de kosten van de mobiele telefoon.

In een recente proef constateerden wij 4 minuten wachttijd. Toen hierna nog niemand ons te woord stond, hebben we niet langer gewacht. In dit voorbeeld € 3,60
telefoonkosten + kosten mobiele telefoon met als resultaat: ‘niemand gesproken’.  

Graag  ontvangen wij uw reactie over deze ‘service’ bij Stichting Maatzorg. Het kan toch niet zo zijn, dat een dergelijke dure service, zeker voor mensen met een minimum uitkering, als dienstverlenend wordt gezien? 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie en vooral of hiertegen maatregelen te nemen zijn om de kosten van deze ‘service’ voor onze inwoners te reduceren. 

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman