Oproep vermiste Delftse

riet-van-veldhovenWij ontvingen een bericht van een bezorgde inwoonster. (naam bij Stadsbelangen Delft bekend) Ik vraag je namens de Familie van Mevr Van Veldhoven-van Velzen om hulp. Mevrouw wordt sinds 22-04-2013vermist. De familie en politie hebben al op meerdere plaatsen naar haar gezocht zonder resultaat. Het gaat hierom. Deze week kwam de melding van politie dat ze stoppen met actief zoeken naar tante Riet. Dit tot grote verbazing van de familie. De familie is een facebook pagina gestart en ja hoor direct daarna zegt de politie dat het op een misverstand berust en natuurlijk doorgaan met zoeken!?. De familie is wanhopig en heeft de hulp ingeroepen van de organisatie ZOEK (opgericht naar aanleiding van de vermiste broertjes). Zoek duikt in de zaak en wil hulp bieden dmv een grote zoekactie. Helaas verbiedt de politie dit met als argument: er kunnen sporen uitgewist worden!?.

De familie is wanhopig! Het gaat om een vrouw van 77 jaar die wordt gemist. Kan/wil je hun helpen? Ik mag namens haar nicht deze mail naar je toe sturen aangezien zij de afgelopen weken al vaker het gevoel heeft gekregen van oh daar heb je die bezorgde familie weer bla bla. Zo gaan wij toch hier in Delft niet om met onze burgers?. Geloof me als ik zeg dat dit een smeekbede is. het punt is echt bereikt dat iedereen op de knietjes gaat om te smeken voor hulp.

Dank je wel voor het lezen. 

Vanavond ontvingen wij per email ook een oproep van JP de Wit van Leefbaar Delft. Zie onderstaand. Stadsbelangen sluit graag aan bij deze échte noodkreet! Tante Riet moet worden gevonden.  

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Onderstaand bericht van JP de Wit. 

Aan burgemeester Bas Verkerk
cc de fractievoorzitters

Er ontstaat steeds meer publieke onrust over de vermissing van de 77 jarige Riet van Veldhoven In het AD stond recent dat de politie met zoeken gestopt is tot een nieuwe tip Dat is een klap in het gezicht van de naasten en alle meelevenden

Er is door de duikers van de Brandweer in vele sloten in de buurt gezocht naar Riet. Ook zijn er zoektochten geweest in de Delftse Hout. Allemaal zonder resultaat. De twee vermoorde broertjes Julian en Ruben uit Zeist werden bij toeval ontdekt in die duiker door een jongetje dat op zoek was naar kikkervisjes. Maar dat kwam omdat het zoekgebied mega groot was.

Delft is niet zo groot en een grote gecoördineerde zoekactie door politie en burgers lijkt me een heel goed idee.

Ik verzoek burgemeester Verkerk om snel in actie te komen om een grootschalige zoektocht in Delft door politie in samenwerking met vrijwilligers te organiseren.

Daarbij kan ook stichting Zoek betrokken worden omdat ze daar ervaring mee hebben.

Ik hoop op een snelle reactie

Met vriendelijke groet
Jan Peter de Wit

Beleid gemeente verlenging grafrechten discutabel

De gemeente Delft heeft wel een hele vreemde manier gevonden om  aanslagen in verband met het verlengen van grafrechten op te  leggen. Een manier die niet valt onder noemer: “de logica van de burger”. Recentelijk werd onze fractie met de volgende situatie geconfronteerd.   

Een inwoonster ontvangt op 8 mei 2007 een brief van de gemeente waarin zij wordt herinnerd aan het feit dat de grafrechten op 18 november 2009 zullen verlopen. Zij krijgt de mogelijkheid aan te  geven of zij per genoemde datum al dan niet afstand wil doen van  de grafrechten en zij wordt verzocht hiervoor een antwoordformulier  in te vullen. Dat doet zij ook op 14 mei 2007 en zij geeft aan de grafrechten per 18 november 2009 te willen verlengen met 10 jaar. Op zichzelf  klantvriendelijk dat de gemeente onze inwoners tijdig informeert over  het verlopen van termijnen.   

Tot haar verbazing ontvangt zij op 18 juni 2007 een aanslag voor  het verlengen van de grafrechten per 18 november 2009. Zij maakt  bezwaar dat de gemeente in 2007 al een aanslag oplegt voor een situatie  die pas ingaat per november 2009. Het bezwaar wordt afgewezen. De gemeente vindt nu de inwoonster, overigens na een spontaan bericht van de gemeente zelf, heeft aangegeven tot verlenging van de grafrechten te willen overgaan, dat de ontvangst van het antwoordformulier  als datum aanvraag verlenging geldt en dat daardoor de aanslag terecht is opgelegd. Nu het bezwaar is afgewezen, betaalt deze inwoonster de aanslag, maar zij blijft het ermee oneens.   

Stadsbelangen zal er bij het college op aandringen deze kwestie nader  te bezien. Het kan toch niet zo zijn, dat de gemeente op deze wijze aanslagen oplegt. Eerst een burger wijzen op een situatie die zich twee  jaar later pas voordoet, vragen om een antwoordformulier in te vullen en vervolgens direct een aanslag opleggen.   

Wij vinden daarnaast dat het geïnde bedrag inclusief rente teruggestort  moet worden naar bedoelde inwoonster en dat de aanslag pas kan worden opgelegd rond het moment dat de termijn grafrechten afloopt. In deze  situatie dus medio 2009. Fractie Stadsbelangen-Delft