Een bizar verhaal en Delft op z’n smalst. Ga je als inwoonster van de wijk Wippolder met jouw invalide moeder naar de dodenherdenking op de begraafplaats Jaffa op 4 mei jl. Dat doet deze inwoonster al jarenlang met haar moeder. Zij haalt haar moeder op. Zelf woont deze inwoonster in de wijk Wippolder en heeft een parkeervergunning. Dus dacht deze inwoonster terecht dat zij door haar parkeervergunning geen gebruik hoefde te maken van de parkeermeter bij Jaffa. Overigens belachelijk dat daar een parkeermeter staat.

Maar deze inwoonster had niet gerekend op de creatieve gedachte bij @parkeren Delft. Je stuurt tijdens de dodenherdenking op Jaffa gewoon de scanauto langs, bezorgt de bewoonster een parkeerboete van € 62,00. Als de bewoonster contact opneemt met parkeren Delft, krijgt zij te horen dat de begraafplaats Jaffa geen onderdeel is van de wijk Wippolder. Hoezo geen onderdeel van de wijk Wippolder? Degene die dit bedacht heeft, zal wel trots zijn op zichzelf.

Kom je de eer bewijzen aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en als ‘beloning’ trakteert parkeren Delft jou op een boete. Bizar! En ook om op het tijdstip van de jaarlijkse dodenherdenking de scanauto langs Jaffa te sturen. (parkeren Delft zal wel met het bedachte argument komen, dat dit toeval was) Overigens waren er op dit tijdstip nog voldoende lege plekken op bedoeld parkeerterreintje. De bewoonster gaat uiteraard in bezwaar, maar het zou parkeren Delft sieren deze boete kwijt te schelden. De bewoonster had immers een parkeervergunning voor de wijk Wippolder en mocht er terecht van uitgaan dat Jaffa onderdeel was van de wijk Wippolder. En ook als dat niet zo blijkt te zijn, dan trakteer je de bezoekers van de jaarlijkse dodenherdenking op Jaffa niet op een boete.

Los hiervan zouden wij graag van het college willen horen waarom de begraafplaats Jaffa geen onderdeel zou zijn van de wijk Wippolder. Wordt dus vervolgd.

Coby de Koning
fractie Hart voor Delft