Weinig enthousiasme parkeren

parkeerRuim 60 bewoners waren vanavond aanwezig bij een informatieavond in DOK, waarbij wethouder Junius het parkeerbeleidskader presenteerde  Een parkeerbeleid dat, als de gemeenteraad in december 2012 hiermee instemt, moet zorgen voor verdere digitalisering, klantvriendelijk voor bewoners, ondernemers, bezoekers en efficiëntie. 

Het college wil dat bereiken door:
– maximaal twee bewonersvergunningen, 2e aanmerkelijk
– bewonersvergunning met standaard bewonersabonnement parkeergarage (extra
   kosten)
– bezoekers in garage, flitsparkeren op straat
– één bedrijfsvergunning, geen bezoekersregeling
– uitbreiding reguleringstijden ma t/m za 09.00 tot 24.00 uur en zo 12.00 tot 24.00
   uur
 
Opvallend hierbij dat op vragen van de aanwezige bewoners geen duidelijke onderbouwing kon worden gegeven voor de plannen. De beantwoording vanuit de gemeente was redelijk vaag en uit de gestelde vragen kwam naar voren dat  bewoners vooral oplossingen willen zien voor de huidige parkeerproblematiek in de binnenstad. Niet in 2020, maar nu! 

Waarom mix parkeren, bijvoorbeeld op de Nieuwe Langendijk, als de Marktgarage onvoldoende wordt gebruikt? Waarom niet regelen dat vergunninghouders ’s nachts gratis in de parkeergarages mogen staan als die toch al vrijwel leeg zijn? Bewoners hebben toch betaald voor hun vergunning? Duidelijk werd ook dat vooral voor (buitenlandse) bezoekers van onze stad de informatievoorziening over waar men kan parkeren, moet worden verbeterd. De onduidelijke communicatie hierover leidt regelmatig tot ongewenst zoekverkeer door de binnenstad. 

Bewoners vroegen ook aandacht voor de touringcars. Waarom blijven die door de binnenstad richting markt rijden en wordt niet de definitieve keuze gemaakt om de touringcars verplicht te laten parkeren bij het Hampshire hotel? Overigens een onderwerp dat Stadsbelangen Delft in de afgelopen jaren al vaker aan de orde heeft gesteld. Het college is hiervoor kennelijk niet tot actie te bewegen. 

Vanuit de gemeente werden drie vragen aan de bewoners voorgelegd naar aanleiding van de presentatie over het nieuwe parkeerbeleidskader. Op de vraag of men van mening is, dat de voorgestelde maatregelen tot meer parkeerplaatsen zullen leiden voor bewoners, was het antwoord van de bewoners vrijwel unaniem ‘nee’. Hetzelfde gold voor de vraag of het voorgestelde beleid zal leiden tot meer duidelijkheid bij bezoekers. Ook hier was een duidelijk ‘nee’ zichtbaar. De vraag om de reguleringstijden te verruimen werd wel redelijk positief ontvangen.    

In ieder geval was het onbegrip bij de bewoners over het voorgestelde beleidskader duidelijk merkbaar. Vooral omdat hiervoor een deugdelijke onderbouwing ontbrak. Genoeg werk aan de winkel voor wethouder Junius om een zodanig beleidskaderplan aan de gemeenteraad te presenteren, met deugdelijke onderbouwing in plaats van aannames, dat op voldoende steun kan rekenen van de bewoners en de gemeenteraad. Dat lijkt nu nog ver weg.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Verkeerde volgorde College/BWD?

wipmolen 002De ‘informatieavond’ met de bewoners/vrijwilligers van het buurtcentrum de Wipmolen op 22 maart jl. bleek meer vragen op te roepen dan duidelijke antwoorden over de vraag waarom de Breed Welzijn Delft de huur vanaf 1 juli as. niet meer kan/wil betalen.

Heeft genomen beslissing om de Wipmolen te sluiten te maken met bezuinigingen binnen Breed Welzijn Delft of heeft dit besluit te maken met bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren? Daarnaast is er onduidelijkheid over mogelijke alternatieve locaties voor de diverse activiteiten.

In ieder geval lijkt bij deze kwestie de verkeerde volgorde te zijn gekozen. Dergelijke voornemens horen eerst met de raad te worden besproken. De raad heeft dan de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vrijwilligers en eventueel andere oplossingen te bedenken. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kun je dan een beluit nemen. 

Van de zogenaamde ‘beginspraak’  is in ieder geval niets terecht gekomen. De fractie Stadsbelangen Delft heeft deze kwestie nu op de agenda gezet van de commissie SV op
12 april as. Stadsbelangen wil duidelijkheid over de gang van zaken en uiteraard de juiste argumenten horen. Wordt vervolgd.

Fractie Stadsbelangen Delft