Commissieleden/niet raadsleden geïnstalleerd

Aïsha Srira                 Sonja Sint               Daan Stellingwerf

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 april 2022 zijn Aïsha Sriram, Sonja Sint en Daan Stellingwerf als commissielid/niet raadslid geïnstalleerd en zullen zij namens Hart voor Delft  deelnemen aan de commissievergaderingen. De indeling van de diverse commissies is nog niet bekend.

Samen met onze vijf raadsleden zullen zij zich inzetten namens Hart voor Delft voor onze stad en haar inwoners.

Wij wensen Aïsha, Sonja en Daan daarbij veel succes!

Bestuur Hart voor Delft

Willy Wijnmaalen ere-lid

Willy-kl2Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de politieke groepering Stadsbelangen Delft op 14 november 2011 werd Willy Wijnmaalen – van Leenen benoemd tot ere lid van de partij.

Dit vanwege haar  haar verdiensten gedurende bijna 25 jaar voor Stadsbelangen Delft in diverse functies,  zoals fractiesecretaris, gemeenteraadslid en secretaris van het bestuur

Daarnaast werden Joop de Jong en Anke Rusch-Hoks benoemd als leden van verdiensten voor hun inzet gedurende 12 jaar als respectievelijke gemeenteraadslid en commissielid/niet raadslid.   

Bestuur
politiekegroepering Stadsbelangen Delft