Bekendste Delftenaar 2013

jan koster 001 (2) (800x533)De bekendste Delftenaar 2013 is iemand geworden, die het ook heeft verdiend. Jan Koster heeft wat ons betreft de bokaal echt verdiend vanwege zijn verdiensten voor de stad Delft. Dit was dan ook de reden dat Bram Stoop (nummer twee op de kieslijst van Stadsbelangen Delft) bij Jan Koster thuis langs ging om hem namens de fractie een bloemetje aan te bieden.

Bram is als kind al vroeg in aanraking gekomen met het fenomeen Jan Koster toen hij in de gymzaal van de Carel Fabricius school aan de Kloosterkade les gaf. We hebben het dan over de jaren zestig van de vorige eeuw. Vele Delftenaren beleven nog dagelijks heel veel plezier aan zijn bekende sportscholen in onze stad. Het is natuurlijk altijd leuk om je naam terug te zien in de lijst van top 100. Aad Meuleman en Bram Stoop stonden ook vermeld in de top 100 lijst. Maar wat Stadsbelangen Delft betreft stemmen de kiezers straks massaal onze kandidaten.

Jan Koster was blij verrast dat hij ineens één van zijn oud pupillen uit de jaren zestig voor zijn deur zag staan met een bos bloemen. Bram en Jan zijn elkaar zeker niet uit het oog verloren, want Bram is wekelijks te vinden op zijn sportschool. Kortom voor Bram was Jan Koster al veel langer de bekendste Delftenaar.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

“Webcolumn Straatnamen”

Het idee om een wijk in te richten met namen van bekende Delftenaren heeft onbedoeld tot onnodige ophef geleid. Vooral omdat bij het voorstel een lijst met namen, ter oriëntatie, naar de commissie  straatnaamgeving werd gestuurd, waarop de naam van iemand voorkwam met een besmet verleden. Dat had natuurlijk vooraf beter gecontroleerd moeten worden. De kritiek op dat feit is terecht en trek ik mij zeker aan.   

Dat neemt niet weg dat er niets mis is met het idee een wijk met  naamgeving van bekende Delftenaren in te richten, die zich op positieve  wijze hebben ingezet in onze maatschappij. Ieder weldenkend mens weet dat hierbij geen namen thuishoren van mensen met een besmet verleden. Mensen die mij kennen weten hoe ik daar over denk. Dat hebben de initiatiefnemers van het voorstel ook direct duidelijk gemaakt aan  de pers en in een aanvullende brief aan de commissie straatnaamgeving.   

Desondanks werd in enkele berichtgeving bewust een andere indruk  gewekt. Dat geeft te denken. Het gaf zelfs aanleiding voor “tekenaar”  “L. Rössenwasser”, wanneer durft deze persoon zijn ware identiteit  te onthullen?, een misleidende tekening te maken.Gelukkig werd het idee achter het voorstel in andere media en door anderen  op  positieve wijze verwoord. Het leverde zelfs, met dank aan Aad Bonthuis, die enkele jaren geleden in een krantenartikel al verwees naar namen van  bekende Delftenaren, een welkome aanvulling op met namen zoals voormalig wethouders Lausberg, Jan Baars, Mies van Winden-Post, Leo Weeber,  Henk Fahrner, Piet Elfferich en Ger Castelijn. De burgemeesters van  Walsum,
de Loor en Oele. De sporters Hans Dorjee, Jan Timman en Joop van Nelle.  Toneelspeler Lutz, emancipatievechtster Gré Pieterse, voormalig raadsleden  Willem Bonthuis en Nico Notenboom (meer dan 25 jaar), Pater Vrijmoed,  Sportraadvoorzitters Cor Sprenger en Cees van Dongen en broeder de Jong  van het Leger des Heils. Namen die niet vergeten mogen worden en ook  onder de aandacht voor de commissie zullen worden gebracht.   

Keuze genoeg om een echte Delftse wijk in te richten. Het is verder aan  de commissie straatnaamgeving of men al dan niet een wijk met bekende Delftse namen wil en kan realiseren. Als de commissie dat doet, ben ik  ervan overtuigd dat deze commissie hier op zorgvuldige wijze invulling aan zal geven.   
Aad Meuleman