Webcolumn “Dezelfde aap!”

Gisteren bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van de Delftse VVD. Bijzonder verrast was ik, dat fractievoorzitter Harpe mij citeerde naar aanleiding van een artikel in Delft op Zondag. In dat artikel pleitte ik voor een  grote  lokale stadspartij, die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 mee  zou moeten doen. Versplintering van partijen heeft geen enkel nut en nieuwkomers zullen vermoedelijk hooguit wat stemmen van enkele kiezers kunnen binnen halen.    Die stemmen zullen vervolgens niet leiden tot een raadszetel, waarmee  behaalde stemmen helaas dan weer verloren gaan zoals bij de  gemeenteraadsverkiezingen in 2006 het geval was.

Dat is niet handig,  maar dat laat natuurlijk onverlet dat iedereen het recht en de vrijheid  heeft een partij op te richten om deel te nemen aan verkiezingen.  Geen misverstand daarover. Fractievoorzitter Harpe van de VVD presenteerde zijn partij als de  stadspartij  van Delft onder de naam Volkspartij voor Delft. Dat is natuurlijk creatief verzonnen, maar kiezers trappen daar niet in. De VVD is een liberale  partij  en welke naam je daar ook aan verbindt, het blijft de liberale VVD.  Ook in Delft. Kom daar gewoon voor uit. Niets mis mee.   

Zo stelde fractievoorzitter Harpe (citaat): “Juist in deze tijd moeten de lokale lasten zo laag mogelijk worden gehouden”. Een opmerkelijke  uitspraak, want een voorstel tijdens de behandeling van de Programmabegroting  2009-2012  van Stadsbelangen, het CDA en ChristenUnie/SGP, waarvoor ook een gedegen  financiële dekking was gevonden, om de OZB in 2009 niet extra te verhogen,  werd door de VVD niet gesteund.   

En dat is nu precies het verschil tussen een echte stadspartij als  Stadsbelangen  en de liberale partij VVD. Het was aandoenlijk om het betoog van  fractievoorzitter  Harpe aan te horen, maar zoals een bekend spreekwoord zegt:    “je kunt een aap een ander jasje aantrekken, het blijft uiteindelijk  dezelfde aap!”    Aad Meuleman  Fractievoorzitter Stadsbelangen-Delft

Cameratoezicht = politiek PvdA spelletje

Hoe doorzichtig politiek kan zijn, bleek afgelopen woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ondanks de  reële positieve resultaten, twijfelden de PvdA en Groen Links, ten onrechte,  aan het nut van cameratoezicht. De VVD wilde wel doorgaan met cameratoezicht en STIP twijfelde. Dus moest er een coalitieoplossing  worden gevonden.

Vorige week maandag vond geheim coalitieoverleg plaats en werd besloten dat STIP de ijzers uit het vuur mocht halen. Dus kwam STIP met een amendement om cameratoezicht bij het station te verlengen met 1 jaar in plaats van 3 jaar.    Uiteraard moest het politieke spel worden gespeeld en vroeg de  PvdA een schorsing aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zogenaamd om binnen de fractie over het amendement te  overleggen en…uiteraard ging men akkoord met het amendement van STIP conform afspraak in het eerder gehouden geheime  coalitieoverleg.

Stadsbelangen wil best respect opbrengen voor fracties die andere  standpunten innemen. Het is bekend dat de PvdA en Groen Links  niet echt voorstander zijn van cameratoezicht, maar zeg dat dan gewoon. De linkse tactiek is dan om dat niet te doen en vooral op de afkraaktoer te gaan. Daarvoor kan onze fractie op  geen enkele wijze respect opbrengen.

Want cameratoezicht bij het station heeft in de afgelopen jaren wel  degelijk succes opgeleverd en het is stuitend om te constateren dat  deze partijen dat niet willen erkennen. Nog stuitender was het, dat de woordvoerders van Groen Links en STIP nog nooit het systeem met de uitvoering hadden besproken en ook nog nooit achter de schermen dit systeem hadden beoordeeld. STIP had de mond vol van “zorgvuldig”, maar bleek bij deze kwestie zelf niet zo zorgvuldig te hebben geopereerd.  Conclusie is wel dat het dualisme in onze stad nog ver weg is, zolang coalities achter gesloten deuren blijven opereren en daarbij op geen  enkele wijze belangstelling hebben voor de oppositie. Het politieke spel  mag dan wel anders heten, maar in feite blijft het dezelfde aap in een  ander jasje.
Fractie Stadsbelangen-Delft

“Dezelfde aap in een ander jasje”

Hoe doorzichtig politiek kan zijn, bleek afgelopen woensdag tijdens  de gemeenteraadsvergadering. Vooral de PvdA en Groen Links wilden  eigenlijk stoppen met cameratoezicht bij het station. Dat hadden deze partijen al aangegeven in de commissievergadering. Ondanks de reële positieve resultaten, twijfelden deze partijen, ten onrechte, aan het nut van cameratoezicht. De VVD wilde wel doorgaan met  cameratoezicht en STIP twijfelde. Dus moest er een coalitieoplossing  worden gevonden. 

Vorige week maandag vond geheim coalitieoverleg plaats en werd  besloten dat STIP de ijzers uit het vuur mocht halen. Dus kwam  STIP met een amendement om cameratoezicht bij het station te  verlengen met 1 jaar in plaats van 3 jaar.    Uiteraard moest het politieke spel worden gespeeld en vroeg de  PvdA een schorsing aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zogenaamd om binnen de fractie over het amendement te  overleggen en…uiteraard ging men akkoord met het amendement  van STIP conform afspraak in het eerder gehouden geheime  coalitieoverleg.   

Stadsbelangen wil best respect opbrengen voor fracties die andere standpunten innemen. Het is bekend dat de PvdA en Groen Links  niet echt voorstander zijn van cameratoezicht, maar zeg dat dan gewoon. De linkse tactiek is dan om dat niet te doen en  vooral op de afkraaktoer te gaan. Daarvoor kan onze fractie op  geen enkele wijze respect opbrengen.   

Want cameratoezicht bij het station heeft in de afgelopen jaren wel degelijk succes opgeleverd en het is stuitend om te constateren dat deze partijen dat niet willen erkennen. Nog stuitender was het,  dat de woordvoerders van Groen Links en STIP nog nooit het systeem  met de uitvoering hadden besproken en ook nog nooit achter de schermen  dit systeem hadden beoordeeld. STIP had de mond vol over “zorgvuldig”,  maar bleek bij deze kwestie zelf niet zo zorgvuldig te hebben geopereerd.   

Conclusie is wel dat het dualisme in onze stad nog ver weg is, zolang coalities achter gesloten deuren blijven opereren en daarbij op geen  enkele wijze belangstelling hebben voor de oppositie. Het politieke spel  mag dan wel anders heten, maar in feite blijft het dezelfde aap in een ander jasje.   
Fractie Stadsbelangen-Delft