Gisteren bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van de Delftse VVD. Bijzonder verrast was ik, dat fractievoorzitter Harpe mij citeerde naar aanleiding van een artikel in Delft op Zondag. In dat artikel pleitte ik voor een  grote  lokale stadspartij, die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 mee  zou moeten doen. Versplintering van partijen heeft geen enkel nut en nieuwkomers zullen vermoedelijk hooguit wat stemmen van enkele kiezers kunnen binnen halen.    Die stemmen zullen vervolgens niet leiden tot een raadszetel, waarmee  behaalde stemmen helaas dan weer verloren gaan zoals bij de  gemeenteraadsverkiezingen in 2006 het geval was.

Dat is niet handig,  maar dat laat natuurlijk onverlet dat iedereen het recht en de vrijheid  heeft een partij op te richten om deel te nemen aan verkiezingen.  Geen misverstand daarover. Fractievoorzitter Harpe van de VVD presenteerde zijn partij als de  stadspartij  van Delft onder de naam Volkspartij voor Delft. Dat is natuurlijk creatief verzonnen, maar kiezers trappen daar niet in. De VVD is een liberale  partij  en welke naam je daar ook aan verbindt, het blijft de liberale VVD.  Ook in Delft. Kom daar gewoon voor uit. Niets mis mee.   

Zo stelde fractievoorzitter Harpe (citaat): “Juist in deze tijd moeten de lokale lasten zo laag mogelijk worden gehouden”. Een opmerkelijke  uitspraak, want een voorstel tijdens de behandeling van de Programmabegroting  2009-2012  van Stadsbelangen, het CDA en ChristenUnie/SGP, waarvoor ook een gedegen  financiële dekking was gevonden, om de OZB in 2009 niet extra te verhogen,  werd door de VVD niet gesteund.   

En dat is nu precies het verschil tussen een echte stadspartij als  Stadsbelangen  en de liberale partij VVD. Het was aandoenlijk om het betoog van  fractievoorzitter  Harpe aan te horen, maar zoals een bekend spreekwoord zegt:    “je kunt een aap een ander jasje aantrekken, het blijft uiteindelijk  dezelfde aap!”    Aad Meuleman  Fractievoorzitter Stadsbelangen-Delft