Schriftelijke vragen artikel 39 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Delft

Geacht college,

Ik zag renovatiewerkzaamheden aan de grote hardstenen rond het Stadhuis op de Markt. Diverse stenen werden vervangen.

Navraag bij het aangrenzende café De Liefhebber leerde me dat blijkbaar een hoogwerker tot gevolg had dat er een aantal stenen onder deze zware belasting gebroken zijn.

Volgens ooggetuigen zijn met regen al heel veel mensen te pletter gevallen over deze spekgladde blauwe Hardstenen voor en rond het Stadhuis. Het ziet er mooi uit, maar ze zijn met regen spekglad. Ook omdat de stenen nog schuin aflopen.

Nu was dit een mooi moment geweest om een wat ruwer oppervlak te gaan toepassen. Of de stenen gewoon door klinkertjes te vervangen. Maar helaas. Ik zie weer dezelfde nieuwe gladde grafstenen teruggelegd worden.

Dit is ook al de tweede keer dat stenen gebarsten of afgebrokkeld zijn. Er moet veel beter toezicht komen op zware voertuigen rond het Stadhuis. Dat is wel duidelijk.

Ik heb daar een aantal vragen over:

1 Is de oorzaak van de steenbreuken bekend?

2 Als dit een hoogwerker was? Wat deed deze zware kraan daar dan? En konden er geen voorzorg maatregelen getroffen worden zodat de last beter verdeeld zou worden?

3 Indien de schadeveroorzaker bekend is, wordt deze dan financieel aansprakelijk gesteld?

4 Wat zijn de geraamde kosten voor deze renovatie? En wat kostte de vorige renovatie, en wanneer was deze?

5 Heeft u enig idee hoeveel burgers over deze gladde stenen (door regen) ten val zijn gekomen de afgelopen vijf jaar?

6 Hoeveel burgers hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor verwondingen en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een val over deze gladde stenen de afgelopen vijf jaar?

7 Waarom is in deze financiële corona crisistijd niet gekozen voor het geheel weglaten van deze kwetsbare dure hardstenen en gewoon de markt gelijkgetrokken met de bestaande klinkertjes?

8 Kan er in vergunning aanvragen van hoogwerkers in de vergunningsaanvraag rekening gehouden worden met de kwetsbare stenen op de Markt. Idem voor zware (kermis) attracties en biervrachtwagens?

9 Bent u het met me eens dat de gemeente bij de straat inrichting, veiligheid boven schoonheid moet kiezen en burgers niet disproportioneel gevaar moet laten lopen?

10 Is het college bereidt om het oppervlak van de hardstenen nu wat op te ruwen zodat er geen uitglijd partijen meer optreden?

11 Mochten er in de toekomst weer van die grote hardstenen breken, bent u dan bereidt deze te stenen te vervangen door de omliggende klinkers?

Met vriendelijke groet

Hart voor Delft / Groep Stoelinga