Onze vragen over de stremming van tramlijn 1 en 19, volgend voorjaar houdt de gemoederen nogal bezig. Omroep Delft pakte het bericht van de Hart voor Delft website op en plaatste vandaag een artikel op hun website.

Zie: https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/raadsleden-stellen-vragen-over-tramwerkzaamheden 

Daar komt nog bij dat er allerlei ‘datums van besluitvorming’ door elkaar dreigen te lopen.

Het college van B&W krijgen begin februari het vervoersplan van de HTM binnen waarin wordt aangekondigd dat tramlijn 1 en 19 volgend voorjaar voor minimaal drie maanden worden gestremd vanwege werkzaamheden. Helaas zonder verdere uitleg.

Het college stuurt op 2 april  informatie over de vervoersplannen naar de gemeenteraad, maar zonder specifiek in te gaan op de stremming van tramlijn 1 en 19. Dat lezen wij in de media (Omroep Delft en Omroep West).

Zie: https://hartvoordelft.nl/geen-categorie/tramlijn-1-en-19-volgend-jaar-langdurig-op-de-schop/

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die ook gaat over vervoer in de regio, geeft wel alvast aan uiterlijk op 10 mei zienswijzen van de gemeenteraad te willen op dit onderwerp, terwijl dit eerst in de commissie Ruimte en Verkeer (18 april) en in de gemeenteraad (16 mei) moet worden besproken.

Zo wordt de gemeenteraad dat uit mensen bestaat die veelal ook nog een baan hebben, steeds weer onder druk gezet om binnen onmogelijke termijnen, het gaat vaak om dossiers met honderden of soms wel duizenden pagina’s, met hun mening te komen.

Op 18 april wordt dit onderwerp behandeld in de commissie Ruimte en Verkeer, we houden je op de hoogte.

Marcel Koelewijn
Raadslid Hart voor Delft.