Bovenste verdieping is al twee maanden afgesloten. Alleen de dieper gelegen -2 is open

11 januari schreef ik het bericht Prinsenhofgarage lekt door Spoorsingelgracht erboven? Ik vroeg aan wethouder Huijsmans wat er aan de hand was?

Ik kreeg het summiere antwoord: “Het is het college bekend dat er lekkages zijn op verdieping -1 van de Prinsenhofgarage. Er is een herstelbedrijf ingeschakeld en de herstelwerkzaamheden worden deze week gestart. Gebruikers van de garage zijn geïnformeerd om gebruik te maken van verdieping -2 om hun auto’s te parkeren. Hier is voldoende ruimte. Eventuele schades als gevolg van de lekkage worden aangemeld bij ParkerenDelft. De kosten worden gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij van Parkeren Delft”

In de Delft op Zondag verscheen op 26 januari het bericht van ParkerenDelft dat lekkages wel vaker voorkomen door zettingen en regenval. Ook verwachtte Parkeren Delft dat de werkzaamheden eind januari afgerond zouden zijn.

Delft op Zondag 24 januari 2021

Maar we zijn nu twee maanden verder en ze zijn nog steeds bezig om de scheuren in het plafond te dichten.

Zondag 7 maart 2021

Gevolg van de afsluiting is wel dat laag -2 in het weekend bijna helemaal vol staat. En het gaat weer veel regenen deze week. Wanneer is de Prinsenhofgarage eindelijk waterdicht?

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP