Rotonde Delflandplein nu al aanpakken, niet wachten

Auto’s worden gecamoufleerd achter hoge begroeiing en zelfs heuvels. Alle planten eruit trekken en de lege vakken egaliseren en opvullen met klimaatadaptieve kiezelstenen of grind.

Ik hen het Anteagroup verkeersveiligheidsonderzoek (hier) van de rotonde Delflandplein bij de Hoven eens goed doorgelezen, maar ik ben het met de afwachtende houding van D66 wethouder Martina Huijsmans niet eens.

Wethouder Huijsmans wil nog een aanvullend effecten onderzoek laten doen (eind 2020). Weer eerst een onderzoek. Voor we het weten zijn we weer één jaar verder. En voordat alles klaar is zitten we in 2022 met deze ambtelijke D66 wethouder.

In het uitgebreide Anteagroup Ingenieursbureau & Adviesbureau onderzoek staat een longlist van elf maatregelen. Van eenvoudig en goedkoop (€2500) tot zeer ingrijpend en kostbaar (€20 miljoen).

Belangrijkste conclusie is het opheffen van het tweerichtingen fietsverkeer op de rotonde. Door de onoverzichtelijkheid van de rotonde is het voor automobilisten te verwarrend om alles goed te overzien.

Wat mij betreft kan er op basis van dit rapport nu al begonnen worden met de meest eenvoudige maatregelen. Weg met al die planten en de heuvels egaliseren en vervangen door onderhoudsvrije kiezelstenen of grind. Hebben we toch nog een ontgroening dit jaar.

Dat het gevaarlijk voor fietsers op de rotonde Delflandplein is, bevestigen de ongevallengetallen. Tussen 2016 en 2019 zijn er in totaal zijn 41ongevallen geregistreerd op het Delflandplein. Tien per jaar.

Het gevaarlijkste punt is gelijk ook de drukste fietsroute aan de zuidelijke kant naar de Voorhofdreef van het Delflandplein.

Met welke maatregelen zou nu al begonnen kunnen worden?

1 Eénrichting fietsverkeer op de fietspaden (tegen de klok in): hele rotonde €25.000 tot €50.000

2 Verwijderen pijlmarkeringen op de grond (€ 5.000 – 15.000)

3 Het verwijderen langs de rotonde van relatief veel verticale elementen zoals bloembakken aan lichtmasten en reclame-uitingen. (€ 2.500 (per element)

4 Begroeiing verwijderen. Fietsers (en bij avond ook de fietslampjes) kunnen schuilgaan achter het opgaande groen tussen de rotonde en de fietspaden. Door lage begroeiing toe te passen (tot 30 cm hoog)
wordt de zichtbaarheid van fietsers verbeterd. (€ 25.000 – €50.000)

Dit zijn maatregelen die op basis van het Anteagroup onderzoek nu al geïmplementeerd kunnen worden. (€80.000 – €140.000).

De gevolgen van het opheffen van de tweerichtingen fietspaden zijn niet zo moeilijk. Daar is niet weer een duur? onderzoek voor nodig. Weer éénrichtingen fietspaden op de Papsouwselaan, Voorhofdreef en Martinus Nijhofflaan maken. Vooral de fietspaden op de Papsouwselaan waren altijd al te smal gezien de intensiteit. Als je iemand inhaalt zit je op de tegenliggers baan. Zeker met al die razende Pizza fietsen- of brommerkoeriers met die brede bakken voor- of achterop.

De andere maatregelen gaan veel verder en zijn ingrijpender. En kosten beduidend meer. Laten we eerst maar eens de eenvoudige maatregelen uitvoeren. Daarna zien we wel weer.

De meest logische van de vervolg maatregelen lijkt me deze van €100.000 – €200.00. Door de fietspaden een ronde vorm te geven, meelopend met de rotondebaan van het autoverkeer, komen de krappe bochten te vervallen. Dit verbetert het onderlinge zicht tussen het autoverkeer en fietsverkeer bij de fietsoversteken en fietsers komen minder onverwacht aan.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.