fotojwipppolder 001 43)Voor de tweede keer in korte tijd is het jongerencentrum aan de Muyskenlaan leeg geroofd. Het college gaat de komende jaren veranderingen aanbrengen in het welzijnswerk. Dit in het kader van de bezuinigingen. Men wil een aantal wijken als aandachtswijk aanwijzen. De Wippolder staat hier niet bij genoemd, terwijl er wel degelijk het een en ander aan de hand is.

Een van de zaken is, dat men de controle kwijt is over het jongerenwerk. Diverse malen is het jongerencentrum gesloten in verband met misdragingen van de jeugd. Navraag en uit eigen ervaring leert, dat het niet echt gaat om echte jeugd. Zeker niet als deze aan komen rijden in hun auto, de leeftijd van twintig al lang gepasseerd. 

Voordat men nu weer verder gaat met pappen en nathouden, wil de fractie van Stadsbelangen eerst weten wat er nu gaat gebeuren, voordat besloten wordt het jongerencentrum weer te openen. De openingstijden waren overigens al minimaal volgens de  jongeren.

Bram Stoop heeft namens de fractie eerst geprobeerd om met de nieuwe wethouder Vokurka in gesprek te komen over dit probleem. Als antwoord kreeg hij te horen, dat de wethouder eerst met zijn college wethouder moest overleggen. Om te voorkomen dat we via de media weer te horen krijgen dat het allemaal wel meevalt, hebben wij enkele vragen gesteldvoor de rondvraag van de commissie S&V op 5 oktober as. Stadsbelangen wil graag weten wat er nu gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn voor het jongerenwerk in de Wippolder.

Breed Welzijn Delft
De BWD gaat de nodige veranderingen tegemoet zo begrijpen wij vanuit het bestuursprogramma en de media. Dit hebben we al diverse keren meegemaakt en ook nu gaat men weer nieuw beleid op bestaand beleid maken. Waarom wordt niet eerst het huidige beleid geëvalueerd? De nota ‘Knopen in de wijk’ fiasco ligt ons nog vers in het geheugen. Duidelijk is dat het welzijnswerk ook de komende tijd weer op de agenda zal terugkomen.Wij vinden dat welzijnsbeleid gemaakt moet wordenvanuit de werkvloer en vooral vanuit de signalen die daar vandaan komen. Wij zien dan ook uit naar de discussie over het welzijnswerk in Delft.

Wij hopen een helder antwoord te krijgen op onze vragen over het jongerencentrum in de Wippolder. Dit ook omdat wij ons grote zorgen.

Bram Stoop
namens de fractie Stadsbelangen Delft

Vragen commissie S&V 5 oktober as.
Voor de commissie van 5 oktober heb ik de volgende rondvraag. 

Jongerencentrum in de Wippolder is gesloten, omdat deze leeg gestolen is. Dit is overigens de tweede keer in korte tijd.

1 Wat gaat er nu gebeuren?
2 Wat heeft dit voor gevolgen voor het jongerenwerk in de Wippolder?
3 Zijn de daders gepakt?
4 Afgelopen jaren deden zich herhaaldelijk incidenten voor? Is de BWD wel in staat deze de kop in te drukken?