rookwolkNu de rookwolken na het debat afgelopen week over het referendumverzoek en het initiatiefvoorstel ‘voorlopig’ zijn opgetrokken, is er even tijd om terug te kijken naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Het blijft bijzonder te constateren dat de uitslag van beide voorstellen voor aanvang van de raadsvergadering al bekend was. Geen fractie die de andere fracties nog zou kunnen overtuigen. Toch slaagde de raad er in tot diep in de nacht door te vergaderen. 

Aan het onderwerp exploitatielasten van Het Nieuwe Kantoor, inmiddels bekend dat deze fors hoger zullen zijn, werd vanwege het late uur geen tijd meer besteed. Behalve Stadsbelangen was er niemand die dit onderwerp nog ter sprake bracht.

De raad kreeg vlak voor aanvang van de vergadering een voorstel van het college uitgereikt, waarin het college voorstelde de geheimhouding van bepaalde cijfers achteraf op te heffen. Deze cijfers waren zonder toestemming van de raad door het college publiekelijk bekend gemaakt. De raad zou het voorstel ’s middags via een emailbericht hebben ontvangen. Tot op heden nog steeds geen emailbericht gezien. Bewuste tactiek van het college?

Stoelinga  meldde aangifte wegens lekken van vertrouwelijke informatie te hebben gedaan. Weliswaar weer een publiciteitesstunt, maar formeel is deze aangifte terecht. Zeker gezien het beleid dat het college en de raad over het lekken van vertrouwelijke informatie in de afgelopen jaren hebben gevoerd. Wat voor de één geldt, geldt ook voor de ander. Stoelinga werd enkele jaren geleden door de rechter voor eenzelfde feit veroordeeld.

Het wordt tijd om de onderwerpen vertrouwelijkheid en geheimhouding nog eens goed te bespreken. Je kunt je afvragen of het college niet te gemakkelijk gebruik maakt van deze instrumenten.

Opvallend tijdens de discussie was dat de burgemeester zich een aantal malen, vooral richting Leefbaar Delft, inhoudelijk met het debat ging bemoeien. Het is niet de taak van de voorzitter van de raad om politiek te bedrijven tijdens raadsvergaderingen. Hij was ook niet consistent in het toepassen van de orde. Interrupties werden eerst om onduidelijke reden niet toegestaan, maar snel week hij hier vervolgens weer vanaf.

Het blijft onbegrijpelijk dat gemeenteraadsleden bij stemmingen over onderwerpen die hen niet bevallen de raadszaal verlaten. ‘Volksvertegenwoordigers’ die weglopen voor verantwoordelijkheden. Met het voorstel tot het achteraf opheffen van geheimhouding, blijft het feit dat cijfers publiekelijk kenbaar zijn gemaakt zonder toestemming van de raad overeind staan en daarmee ook de aangifte. Men had dus gewoon aan de stemming kunnen deelnemen.

De orde van de raad bepaalt dat rond 24.00 uur geen agendapunten meer worden behandeld. Dat is niet zonder reden. De afgelopen jaren is steeds weer gebleken, dat het geen zin meer heeft om agendapunten na  middernacht nog eens uitvoerig te bespreken. Ook afgelopen donderdag bleek weer dat geen fractie er nog zin in had om vanwege het tijdstip uitgebreid in te gaan op het volgende agendapunt. Een zorgvuldige discussie over het initiatiefvoorstel is daardoor achterwege gebleven.

Of de referendumverordening nog serieus moet worden genomen is de vraag. De grote voorstanders van dit instrument, D66 en Groen Links, hebben duidelijk laten zien dat het voor hen vooral een papieren tijger is. Het kwam deze partijen niet uit en dus werden de inwoners simpel aan de kant geschoven. Ook door de PvdA. De kiezers zullen zich dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen ongetwijfeld herinneren. 

De indieners van het inleidend referendumverzoek en aanhang hebben aangekondigd naar de rechter te zullen stappen. Dit mede naar aanleiding van een soortgelijke situatie die zich in Zutphen heeft voorgedaan. De gemeenteraad daar werd door de rechter terug gefloten. Geen vrolijk vooruitzicht als dat in Delft ook zou gebeuren. Voorlopig zijn de rookwolken opgetrokken, maar nog niet voorgoed verdwenen.

Aad Meuleman