vlagNa het CDA congres ziet het er naar uit dat het kabinet VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV er toch komt. Juist van het CDA, en eigenlijk ook van de VVD, had verwacht mogen worden, dat partijen trouw blijven aan de principes van onze grondwet. Een twee derde deel van de aanwezige leden op het CDA congres vond het belangrijker de CDA principes en die van onze grondwet overboord te gooien ten gunste van het regeringspluche. Hiermee volledig voorbijgaand aan wat dit betekent voor de toekomst van ons land. Zowel nationaal, maar vooral ook internationaal.

Nederland en haar inwoners zullen vanaf nu met andere ogen worden bekeken door het buitenland. Wat dit voor ons land en onze veiligheid betekent, zal moeten blijken, maar ik maak mij daar grote zorgen over. Een aantal veranderingen, die in het regeerakkoord wordt aangekondigd, zullen nooit gerealiseerd kunnen worden. Simpelweg omdat hiervoor Europese wijzigingen noodzakelijk zijn en die liggen niet voor de hand. Boterzacht , onrealistisch en dus alleen voor de bühne.

Ernst Hirsch Ballin kon het niet treffender zeggen tijdens het congres. Hij zei (citaat): ‘Doe dit mensen in ons land niet aan, doe dit de partij niet aan, doe dit ons land niet aan.’  In het programma Buitenhof zei hij vanmiddag: ‘Wilders gedoogt niet het beoogde kabinet, maar het kabinet gedoogt het gedachtengoed van Wilders.’ Een verwerpelijk gedachtengoed, waarbij mensen die in ons land wonen en dus Nederlander zijn als tweederangs burgers worden weg gezet. En dat alleen vanwege hun geloof.

Dat een meerderheid van het CDA Wilders gedoogt is dan ook zeer bedenkelijk. Evenals het betoog van demissionair minister Eurlings. Met een fanatieke schrikwekkende blik in zijn ogen, riep bij mij beelden op vanuit het verleden, en met het Pim Fortuyn’s ‘at your service’ gebaar. Dat zal toch geen voorbode zijn van het echte gezicht van het CDA?  

Stadsbelangen Delft heeft in haar verkiezingsprogramma 2010-2014 het volgende staan:
‘Iedereen, van welke afkomst, geloof of seksuele geaardheid dan ook, hoort bij de Delftse gemeenschap, en heeft gelijke rechten en plichten. Respect voor de wet en voor elkaar zijn de belangrijkste spelregels.’

Vanuit deze basisgedachten wil ik Nederlander zijn en met iedereen die in Nederland woont samenwerken en samenleven.  Niet mensen tegen elkaar opzetten, maar juist de discussie aangaan, bruggen slaan en vooral respect hebben voor de wijze waarop een ieder invulling wil geven aan zijn of haar leven.

Aad Meuleman