Herfst_winter (800x533)Op dit moment zitten we volop in de herfst, wat op zich hele mooie kleurrijke plaatjes oplevert. Maar de keerzijde van dit prachtige beeld is dat het ook de nodige overlast met zich meebrengt. Gezien de aangekondigde bezuinigingen zal de gemeente minder vegen en dus blijft op veel plekken in de stad het blad er verloren bijliggen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Eén herfstachtig bui erover en we hebben al te maken met gladheid. Het schoonhouden van de trottoirs zal de verantwoordelijkheid van de burger worden. Daar is niets mis mee, want daarmee draagt iedereen op deze wijze bij aan een veilige en schone woon- en leefomgeving. 

Na de herfst zal Koning Winter zijn intrede doen. Afwachten WAT voor winter er dit jaar voor onze deur staat is niet echt een optie. Koning Winter heeft voorgaande jaren ook niet op zich laten wachten en kondigde zich onverwachts aan. Met als gevolg een stormloop op strooizout, anti-vries, sneeuwschuivers en bezems. Men doet er dus verstandig aan om nu alvast voorbereidingen te treffen.

Stadsbelangen Delft gaat er vanuit dat het college voldoende strooizout heeft ingekocht en strooizoutbakken in de openbare ruimte worden geplaatst. Dat al is ingeregeld dat in voorkomende situaties de op- en afritten bij ouderen- en zorgcentra sneeuwvrij worden gemaakt. Of dat bij seniorencomplexen, ouderen- en zorgcentra (extra) strooizoutbakken worden geplaatst. Wij kunnen ons niet voorstellen dat het college hier al niet aan heeft gedacht. 

Misschien heeft het college zelfs al plannen om net als in de gemeente Zutphen en de Provincie Utrecht te starten met een proef voor verwarmde fietspaden. Delft is tenslotte techniekstad. 

Vanzelfsprekend ligt er de komende wintermaanden ook een taak bij de inwoners, als het gaat om het sneeuwvrijhouden van zijn of haar stoepje. In het kader van de SIRE-campagne ‘Tolerantie, daar knapt heel Nederland van op’, onze oproep om verder te kijken dan de eigen stoep. De komende maanden zal er ongetwijfeld nog veel gesproken gaan worden over het weer en alle ongemakken die de winter met zicht meebrengt. Dus blijft er niet alleen over praten, maar doe er ook wat mee. Zeker nu! 

 Fractie Stadsbelangen Delft