carnaval (800x600)Onze fractie heeft begrepen, dat sinds een aantal jaren de Stichting Delftse Carnaval Viering (D.C.V.) geacht wordt om na de optocht zorg te dragen voor het schoonmaken van de route in verband met confetti etc. De Stichting heeft dit ook zo goed als mogelijk gedaan. Nu blijft confetti (toch een uiting tijdens de optocht) afhankelijk van de weersomstandigheden niet altijd netjes op de gestrooide plek liggen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Delft, 7 januari 2014

Betreft: schoonmaakactiviteiten carnavalsoptocht

Geacht college,

Delft viert al jaren carnaval, waaraan vele Delftenaren veel plezier beleven. Jaarlijks vindt tijdens het Groot Carnaval de traditionele carnavalsoptochten plaats in het Kabbelgat (Delft).

Onze fractie heeft begrepen, dat sinds een aantal jaren de Stichting Delftse Carnaval Viering (D.C.V.) geacht wordt om na de optocht zorg te dragen voor het schoonmaken van de route in verband met confetti etc. De Stichting heeft dit ook zo goed als mogelijk gedaan. Nu blijft confetti (toch een uiting tijdens de optocht) afhankelijk van de weersomstandigheden niet altijd netjes op de gestrooide plek liggen. Op zichzelf is onze fractie van mening dat onze stad zo schoon mogelijk moet blijven, maar tegelijkertijd vinden wij dat er ook ruimte moet zijn voor feestelijke activiteiten, waarbij enige rommel, mits deze ook zo goed mogelijk wordt opgeruimd, mogelijk moet zijn.

Uiteraard heeft onze fractie begrip voor die inwoners die niets met carnaval hebben en zich daar ook aan kunnen ergeren. Dat neemt niet weg dat het Groot Carnaval vier dagen duurt en vele Kabbelaars deze dagen ook in hun eigen Kabbelgat doorbrengen. Dat moet ook mogelijk blijven!

Bij het aanvragen van de vergunning voor de optochten op 1 en 2 maart 2014 en de lichtjesoptocht op 3 maart 2014 heeft de gemeente de Stichting laten weten, dat er vorig jaar klachten zijn geweest van bewoners. Dit leidt tot de volgende vragen.

1. Hoeveel klachten heeft de gemeente ontvangen naar aanleiding van de carnavalsoptocht,
wanneer heeft u de klachten ontvangen en wat was de aard van deze klachten?
2. Wanneer heeft u de Stichting DCV hierover voor het eerst geïnformeerd?

Wij hebben begrepen dat de Stichting DCV nu een veegplan bij de gemeente moet indienen. Hierbij heeft de gemeente aangegeven, dat als het opruimen naar het oordeel van de gemeente niet afdoende plaatsvindt, deze organisatie een rekening voor de zaterdag kan verwachten tussen de € 2.500,– en € 3.000,– en voor de zondag € 1.500,–.

Graag willen wij van u weten, waaraan het veegplan moet voldoen en wat de criteria zijn op basis waarvan de gemeente zou kunnen oordelen dat er niet voldoende is opgeruimd. Daarnaast willen wij een specificatie van de kosten ontvangen, die u wellicht in rekening kan brengen. Hoe zijn deze kosten opgebouwd? De Stichting DCV heeft in al die jaren nog nooit een financieel beroep gedaan op de gemeente Delft. Ligt het daarom niet voor de hand, dat de gemeente simpel veegwagens zelf inzet? Zo nee, waarom niet?

In dat verband wijzen wij u erop dat na de nacht voor Koninginnedag de dag erna veel rommel (plastic bekertjes) in de binnenstad op straat lag. En ook op Nieuwjaarsdag (vuurwerkresten). Dat ruimt de gemeente toch ook op of brengt u de kosten van de schoonmaak dan ook bij ondernemers/burgers in rekening? Graag een reactie op deze vraag.

Wellicht zou een aardige optie richting de Stichting DCV zijn, zeker gezien het feit, dat zij nooit voor subsidie bij de gemeente hebben aangeklopt, dat de gemeente op ludieke wijze met veegwagens de optocht afsluit. Bent u bereid dit te overwegen? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij de beantwoording op onze vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman