chinaTijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen uit haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 19 oktober 2012

Betreft              : vraag China reis wethouder Junius

Geacht college,

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 18 oktober 2012 was wethouder Junius afwezig in verband met een reis naar China. Kennelijk vond zij deze reis belangrijker dan aanwezig te zijn bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de wethouder niet rechtstreeks kon worden bevraagd dan wel antwoorden kon geven op vragen vanuit de raad over onderwerpen in haar portefeuille (o.a. parkeerproblematiek, bereikbaarheid).

Onze fractie wil na terugkeer van de wethouder graag geïnformeerd worden over de reden van de reis naar China, welke betekenis haar aanwezigheid in China had en wat haar aanwezigheid voor onze stad heeft opgeleverd.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman